Střední park menší

Letos bude zahájena revitalizace Jubilejního parku. Jeho původní podoba zůstane zachovaná

Město Znojmo srdečně zve občany na veřejnou prezentaci, která je podrobně seznámí s letošní plánovanou revitalizací jednoho z nejlépe zachovalých a nejvýznamnějších menších objektů zahradní architektury u nás – Jubilejního parku. S projektem Památkové obnovy Jubilejního parku veřejnost seznámí sám jeho autor Pavel Šimek se svými kolegy v úterý 30. ledna v 16:00 hodin ve velkém sále městského úřadu Znojmo na náměstí Armády 8.

 

b_1150_1626_16777215_00_images_Jubilejn_park.jpg

Číst dál...

Priority města pro následující dva roky najdete přehledně v Akčním plánu

Nový Akční plán rozvoje města Znojma pro období 2018 – 2019, jeden ze strategických dokumentů města, je již nyní k nahlédnutí. Jedná se o dokument navazující na Strategický plán rozvoje města, ve kterém jsou zaneseny priority města, přehled probíhajících projektů i těch nových pro roky 2018 – 2019, a to i spolu s vyhrazenou částkou v rozpočtu. Nový Akční plán je veřejně přístupný na uvedeném odkazu http://www.znojmo-zdravemesto.cz/dokumenty.html
Číst dál...

Znojemští již mohou platit poplatek za odpady. Splatný je až do konce června

Každoročně vybírané místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mají občané Znojma povinnost zaplatit až do konce června. Výše poplatku se oproti předešlým rokům nemění, Znojemští tak zaplatí 400 korun na osobu. b_500_419_16777215_00_images_poplatky_za_odpad_grafika.png

Čtyři sta korun za osobu platí občané Znojma již od roku 2014. Celkem má město na poplatcích za odpady vybrat 12 milionů korun od cca 34 000 poplatníků. Snížit poplatek z 500 korun na 400 korun v roce 2014 mohla radnice díky efektivnímu hospodaření a díky zvýšení efektivity v nakládání s odpady.

Poplatek je splatný k 30. červnu 2018. Lze ho uhradit vždy bezhotovostním převodem nebo v hotovosti, všechny informace je možné dohledat zde www.rodinaokurkova.cz/komunalni-odpady.

Číst dál...

Titulem Zdravá školní jídelna se pyšní znojemská mateřská škola

Certifikát opravňující držitele užívat titul Zdravá školní jídelna získala v prosinci loňského roku Mateřská škola Pražská ve Znojmě. Podařilo se jí splnit nastavená kritéria kvality a stala se druhou školní jídelnou ve Znojmě s tímto titulem.

b_250_445_16777215_00_images_123456.jpgMŠ Pražská č. 80 Znojmo (dále jen školka) vstoupila do programu Zdravá školní jídelna 1. června 2016, kdy začala provádět změny v jídelníčku dle nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví, dbala přitom mimo jiné na pestrost a barevnost jídla. Celkem musela školka splnit 10 kritérií, přičemž celý proces sledovala Krajská hygienická stanice. K 1. prosinci 2017 byla práce školky úspěšně završena získáním certifikace.

Školka má nyní doložené, že napomáhá pozitivně ovlivňovat zdraví dětí. Jídelníček tu sestavují dle pravidel Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši, dochucovadla a polotovary používá omezeně a nabízí neslazené nápoje. Při hodnocení kritérií se také posuzoval prostor, kde se děti stravují, které má vytvářet vhodné, příjemné a podnětné prostředí, nebo otevřenost komunikace s rodiči aj.

Velké poděkování patří všem spolupracovníkům, a především vedoucí stravování Renatě Molíkové a ředitelce školky Mileně Zachové.

Do projektu Zdravá školní jídelna jsou přihlášeny školní jídelny z celé republiky, několik je jich z Jihomoravského kraje. První Zdravou školní jídelnou a vlajkovou lodí tohoto projektu v okrese Znojmo se stala v roce 2016 jídelna Základní školy náměstí Republiky.

Za vznikem projektu Zdravá školní jídelna stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR. V rámci projektu probíhá spolupráce se zkušenými lidmi přímo z každodenní praxe – šéfkuchařem, metodičkou stravování a nutričním terapeutem. Více na www.zdravaskolnijidelna.cz.

Další články...

Kontakt

  

 plakátkyweb 002

 

Město Znojmo

Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:

Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje

Obroková 10

 

email: sona.bystricka@muznojmo.cz
tel: +420 515 216 339                      

      +420 730 524 153

 

logo znojmo

logo mz.png

logo mk.png

 

logo-lesy
 

 logo beseda

 

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Partnerské organizace