Problémy definované na Fóru se nyní ověřují anketou. Zapojte se také!

Na úterním Fóru Zdravého města (dále FZM, Fórum), zavítala téměř stovka obyvatel Znojma. Ti společně diskutovali nad různými oblastmi u osmi tematických stolů a definovali nové palčivé problémů Znojma. Ty budou nyní ověřené anketou. Cílem je získat tzv. „10P“, tj. max. deset oblastí, které si z pohledů občanů zaslouží přednostní řešení.

plakátkyweb 001

 

Na úvod Fóra se slova ujal místostarosta Ludvík Hekrle, který shrnul, kam se posunuly problémy, které definovali občané jako palčivé v loňském roce či v letech dřívějších. Hovořil tak o nedostatku veřejných WC, o návratu zeleně na Horní náměstí, kterému brání památkáři, o vývoji v otázce cyklodopravy či rozvoji areálu pivovaru. Prezentace řešených problémů je k nalezení na webu Zdravého města Znojma. Na loňském Fóru se také sbíraly podněty do pocitové mapy. Její výsledky byly k vidění nejen na úterní besedě, ale jsou i s komentáři k dispozici zde

Pak přišla na řadu samotná diskuse a definování nových problémových oblastí. Objevily se jak podněty, které zazněly už dříve, tak náměty zcela nové. Některé zmiňované věci totiž nelze vyřešit z roku na rok. Definovaných 17 oblastí (je o jednu oblast více než obvykle, a to z důvodu shodnosti hlasů) nyní bude ověřeno anketou, zda je jako problémové vnímají i ti, kteří se fóra nezúčastnili. Hlasovat budou moci všichni občané od pátku 23. června do pátku 7. července.

PROBLÉMY DEFINOVANÉ NA FÓRU (řazeno dle abecedy):

-          Funkční revitalizace farmářských trhů

-          Jídelna (restaurace) se zdravou výživou

-          Kašna na Horním náměstí

-          Nalezení termálního vrtu

-          Nedostatek parkovacích míst v MPR (výstavba parkovacího domu)

-          Nedostatek veřejných WC v různých lokalitách města (opakované návrhy)

-          Nedostatek sociálních a startovacích bytů (i pro vícečetné rodiny)

-          Obnovit venkovní kluziště

-          Oprava chodníku Horní Česká – Kollárova

-          Revitalizace Městského lesíka (včetně retenčních nádrží)

-          Větší bezpečnost u škol (parkování aut u přechodů Smetanova – Coufalova)

-          Využití lokality Léry pro sportovní a volnočasové aktivity

-          Vznik moderního a reprezentativního kulturně společenského centra (v areálu pivovaru, v areálu NPK Loucký klášter)

-          Vznik vycházkového zahradního okruhu po městském opevnění s prostupem do centra města, parku, Lesky a Gránického údolí

-          Zachovat stávající lázně (obnovit)

-          Zlepšit stav místních komunikací

-          Zvýšit počet vodních prvků v centru města

JAK BUDE ANKETA PROBÍHAT?

Ze 17 určených problémových okruhů můžete zvolit dva, které vás trápí nejvíce. Pokud vnímáte jako problém něco zcela jiného, pak to budete moci rovněž uvést. Cílem ankety je ověřit, zda respondenti cítí jako důležité stejné problémy, které byly formulovány na Fóru – získat tzv. „ověřené problémy“.

Z této ankety se sestaví žebříček max. deseti nejpalčivějších problémů (dle počtu hlasů), který se posléze srovná s žebříčkem, který vznikl na Fóru. Pouze ty problémy, které se objeví v obou žebříčcích, budou předloženy orgánům města k přednostnímu řešení. Může jich být deset (tzv. „10P“), ale také méně, pokud se žebříčky budou rozcházet.

KDE MOHOU OBČANÉ HLASOVAT?

-          Odkaz na anketu bude umístěn na webových stránkách www.znojmocity.cz a www.znojmo-zdravemesto.cz a na facebooku města Znojma www.facebook.com/znojmocity.cz.

-          Anketní lístek bude možné vyplnit také na podatelně úřadu na Obrokové 1/12.

 

Hlasování probíhá až do pátku 7. července 2017. O výsledcích budeme informovat mj. na uvedených webových stránkách. Anketou ověřené problémy budou poté předloženy orgánům města včetně navrženého způsobu jejich řešení a stanovení odpovědnosti za jejich plnění.

 pdfFórum_20.6.2017.pdf

IMG 3225

 

DSC 0595

IMG 3225

 

20170620 181104

 

20170620 181129

 

 

 

Nadcházející události

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska