Priority města pro následující dva roky najdete přehledně v Akčním plánu

Nový Akční plán rozvoje města Znojma pro období 2018 – 2019, jeden ze strategických dokumentů města, je již nyní k nahlédnutí. Jedná se o dokument navazující na Strategický plán rozvoje města, ve kterém jsou zaneseny priority města, přehled probíhajících projektů i těch nových pro roky 2018 – 2019, a to i spolu s vyhrazenou částkou v rozpočtu. Nový Akční plán je veřejně přístupný na uvedeném odkazu http://www.znojmo-zdravemesto.cz/dokumenty.html
 

Každý tak může do dokumentu nahlédnout a zjistit, v jaké fázi se nacházejí například projekty a aktivity, které byly avizovány v minulých letech. Oficiálně se do dokumentu jako priority mimo jiné zanesly plánované investice do základních a mateřských škol ve Znojmě, výměna oken domu s pečovatelskou službou U Lesíka, obměna lůžek a matrací v Domově seniorů U Lesíka i rekonstrukce komunikací. Ve výčtu projektů nechybí ani plány na další oživení areálu pivovaru, tedy vybudování Muzea gastronomie, nebo zahájení nové Naučné stezky ve Znojemském podzemí.

Mezi Akčním plánem a rozpočtem města pro rok 2018 existuje přímá vazba – každý projekt v Akčním plánu, který se má podle něj letos realizovat, je krytý rozpočtem. Součástí Akčního plánu je i tzv. zásobník projektů, který obsahuje projekty, které směřují k naplnění Strategického plánu, dosud ale nejsou kryty rozpočtem.

Akční plán rozvoje města na období 2018 – 2019 představuje konkretizovaný dokument města, který úzce navazuje na schválený Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 – 2022. Akční plán obsahuje komplexní přehled všech projektů směřujících k naplnění strategických cílů. U každého projektu/aktivity je nastavena odpovědnost, termín plnění i finanční alokace.

Nadcházející události

Zimní dny sportu:

Venkovní kluziště zdarma

1. 12. - 17. 2. od 9:00 do 19:00

 

Veřejné projednání:

Zelené cesty města Znojma

19. 2. od 16:00

 

Jarní Dny zdraví

22. - 24. března

30. - 31. března

 

Fórum Zdravého města Znojma

11. dubna

 

Den Země

26. dubna

 

Do práce na kole

květen

4. června - vyhlášení výsledků

 

Den bez úrazu

30. května

 

Veřejná prezentace:

Architektonická soutěž na vodní prvek na Horním náměstí

18. června

 

Den bez aut

20. září

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska