Priority města pro následující dva roky najdete přehledně v Akčním plánu

Nový Akční plán rozvoje města Znojma pro období 2018 – 2019, jeden ze strategických dokumentů města, je již nyní k nahlédnutí. Jedná se o dokument navazující na Strategický plán rozvoje města, ve kterém jsou zaneseny priority města, přehled probíhajících projektů i těch nových pro roky 2018 – 2019, a to i spolu s vyhrazenou částkou v rozpočtu. Nový Akční plán je veřejně přístupný na uvedeném odkazu http://www.znojmo-zdravemesto.cz/dokumenty.html
 

Každý tak může do dokumentu nahlédnout a zjistit, v jaké fázi se nacházejí například projekty a aktivity, které byly avizovány v minulých letech. Oficiálně se do dokumentu jako priority mimo jiné zanesly plánované investice do základních a mateřských škol ve Znojmě, výměna oken domu s pečovatelskou službou U Lesíka, obměna lůžek a matrací v Domově seniorů U Lesíka i rekonstrukce komunikací. Ve výčtu projektů nechybí ani plány na další oživení areálu pivovaru, tedy vybudování Muzea gastronomie, nebo zahájení nové Naučné stezky ve Znojemském podzemí.

Mezi Akčním plánem a rozpočtem města pro rok 2018 existuje přímá vazba – každý projekt v Akčním plánu, který se má podle něj letos realizovat, je krytý rozpočtem. Součástí Akčního plánu je i tzv. zásobník projektů, který obsahuje projekty, které směřují k naplnění Strategického plánu, dosud ale nejsou kryty rozpočtem.

Akční plán rozvoje města na období 2018 – 2019 představuje konkretizovaný dokument města, který úzce navazuje na schválený Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 – 2022. Akční plán obsahuje komplexní přehled všech projektů směřujících k naplnění strategických cílů. U každého projektu/aktivity je nastavena odpovědnost, termín plnění i finanční alokace.

Nadcházející události

12. - 23. 3. Jarní dny zdraví
          5. 4. Fórum Zdravého
                  města Znojma
        20. 4. Den Země
     Květen Do práce na kole
        12. 6. Dny bez úrazu
        21. 9. Den bez aut

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Obroková 10

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska