Priority města pro následující dva roky najdete přehledně v Akčním plánu

Nový Akční plán rozvoje města Znojma pro období 2018 – 2019, jeden ze strategických dokumentů města, je již nyní k nahlédnutí. Jedná se o dokument navazující na Strategický plán rozvoje města, ve kterém jsou zaneseny priority města, přehled probíhajících projektů i těch nových pro roky 2018 – 2019, a to i spolu s vyhrazenou částkou v rozpočtu. Nový Akční plán je veřejně přístupný na uvedeném odkazu http://www.znojmo-zdravemesto.cz/dokumenty.html
 

Každý tak může do dokumentu nahlédnout a zjistit, v jaké fázi se nacházejí například projekty a aktivity, které byly avizovány v minulých letech. Oficiálně se do dokumentu jako priority mimo jiné zanesly plánované investice do základních a mateřských škol ve Znojmě, výměna oken domu s pečovatelskou službou U Lesíka, obměna lůžek a matrací v Domově seniorů U Lesíka i rekonstrukce komunikací. Ve výčtu projektů nechybí ani plány na další oživení areálu pivovaru, tedy vybudování Muzea gastronomie, nebo zahájení nové Naučné stezky ve Znojemském podzemí.

Mezi Akčním plánem a rozpočtem města pro rok 2018 existuje přímá vazba – každý projekt v Akčním plánu, který se má podle něj letos realizovat, je krytý rozpočtem. Součástí Akčního plánu je i tzv. zásobník projektů, který obsahuje projekty, které směřují k naplnění Strategického plánu, dosud ale nejsou kryty rozpočtem.

Akční plán rozvoje města na období 2018 – 2019 představuje konkretizovaný dokument města, který úzce navazuje na schválený Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 – 2022. Akční plán obsahuje komplexní přehled všech projektů směřujících k naplnění strategických cílů. U každého projektu/aktivity je nastavena odpovědnost, termín plnění i finanční alokace.

Nadcházející události

       28. 10.  Slavnostní otevření

                    Jubilejního parku

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Tisková kancelář
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska