Znojmo vybralo dodavatele revitalizace dolního parku

Znojmo, 19. prosince 2013. – Rada města schválila na svém prosincovém zasedání výsledky výběrového řízení na revitalizaci dolního parku ve Znojmě – část C2. Dodavatelem stavby bude sdružení firem Park Znojmo Ekostavby-Firesta, které Znojmu nabídlo nevýhodnější podmínky. Za komplexní revitalizaci, která bude zahrnovat stavební práce a krajinné úpravy parku, město zaplatí 14,7 milionů korun.

„Výběrové řízení proběhlo v listopadu, abychom stihli všechny stavební práce do začátku léta a v červenci mohli začít s výsadbou nových stromů,“ říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. O zakázku v předpokládané hodnotě 19 milionů korun projevili zájem čtyři dodavatelé. 

Vítězem veřejné zakázky se stalo sdružení firem Park Znojmo Ekostavby-Firesta, které reprezentují firmy Ekostavby Brno, a. s. a  Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Sdružení městu nabídlo provést revitalizaci za 12,1 milionů korun plus příslušnou sazbu DPH. 

„Jsem rád, že se nám díky otevřenému a transparentnímu výběrovému řízení podařilo snížit celkové náklady na revitalizaci a městu ušetřit 4,3 milionů korun,“ dodává starosta.

Smlouvu s dodavatelem hodlá vedení města podepsat na začátku ledna. V lednu by také měly být známy první závěry jedné ze dvou pracovních skupin, která se zabývá architektonickým řešením dolní části parku. 

„V případě, že pracovní skupina navrhne úpravy v projektu a tyto posléze schválí městská rada, můžeme využít tzv. jednacího řízení bez uveřejnění a pozměnit smlouvu s již vybraným dodavatelem. To ale za předpokladu, že navržené úpravy zvýší cenu stavby maximálně o dvacet procent,“ říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Se zahájením stavebních prací by město rádo začalo co nejdříve, bude však záležet na počasí a technologických podmínkách výstavby. Před započetím stavebních prací přistoupí pracovníci Městské zeleně k odstranění nemocných stromů, na kterém se vedení města shodlo s dendrology i občanskými spolky.

„Do výsadby nových stromů stejně jako v případě revitalizace středního parku zapojíme veřejnost,“ uvádí koordinátorka projektu Znojmo – město zeleně Eva Zvěřina. O adopci je vždy velký zájem. „Stromy v dolní části parku byly rozebrány prakticky okamžitě,“ potvrzuje koordinátorka.

 

Nadcházející události

Do práce na kole

květen

 

Den bez úrazu

Online 

28. 5. 2020

 

Den bez tabáku

Online

31. 5. 2020

 

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska