Znojmáci podruhé diskutovali o zeleni ve Znojmě

Pod záštitou Zdravého města Znojma se ve čtvrtek 25. dubna konalo již druhé veřejné projednání k projektu Zelené cesty města Znojma, na kterém se sešlo 31 občanů.

 

Projekt Zelené cesty města Znojma je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR a jeho cílem je zpracovat expertní analýzu stavu zeleně a vypracovat strategický dokument rozvoje zelených ploch, a to ve spolupráci s veřejností.

 

S II. etapou tohoto projektu, tedy se zpracovanou koncepcí rozvoje zelených cest města Znojma, seznámil přítomné docent Pavel Šimek společně se svým kolegou Martinem Kovářem. Zpracovaná koncepce ukazuje zelený prstenec kolem celého města. Prstenec vede přes potok Leska, řeku Dyji, údolím řeky Dyje po Gránické údolí. Do koncepce byly zapracovány všechny podněty, které vzešly od veřejnosti na veřejném projednání k I. etapě tohoto projektu. Zároveň jsou na prstenci vyznačeny důležité body, které by se měly dále upravit a rozvíjet a jsou zde graficky zpracovány náměty, jak by mohl daný prostor v budoucnu vypadat. Dále je v koncepci vytipováno přes 40 ploch, které nejsou zaznačeny v osách, ale je potřeba další zásah.

 

Nyní projektanti připravují výslednou strategii rozvoje systému zeleně města, která bude veřejnosti odprezentována v průběhu měsíce června.

 

Bližší informace o proběhlém veřejném projednání naleznete v přiloženém zápisu.

 

 

DSC_0548.jpg

 

 

DSC_0543.jpg

 

 

 

DSC_0550.jpg

 

 

 

Nadcházející události

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska