Znojmáci budou mít k dispozici tašky na separovaný odpad

Vedení znojemské radnice pokračuje ve zkvalitňování odpadového hospodářství ve městě. Po nádobách na bioodpad a plánovaném očipování popelnic se teď město domluvilo s firmou EKO-KOM na dodávce tašek na separovaný odpad.

taky na separovan odpad.jpg

Tašky na separovaný odpad. Ilustrační foto.

Znojemští občané se v uplynulých letech naučili zacházet s domovním odpadem zodpovědně. Na ulicích města Znojma existuje hustá síť hnízd s barevnými nádobami na sklo, papír a plasty. A třídění se stalo v mnoha domácnostech samozřejmostí. 

Jak se takový tříděný odpad v bytech a domech skladuje, než ho lidé dopraví na sběrné místo? Každý na to má svůj systém. Přece jen to ale může být problém, hlavně v menších bytech. A to i problém estetický. 

„Lidé by proto mohli přivítat řešení, se kterým přichází znojemská radnice,“ konstatuje starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Využitelné složky odpadu totiž bude možné dočasně skladovat v taškách na separovaný odpad, které město Znojmo pro své občany pořídí od společnosti EKO-KOM, která systém separovaných odpadů podporuje. 

Půjde o sadu tří tašek z recyklovaného plastu. Budou omyvatelné a spojené suchých zipem, aby vytvořily ucelený set. Jejich obsah bude rozlišen barevně a potiskem s nápisy Papír, Plast a Sklo s doprovodnou informací o tom, co do kterého odpadu patří. 

Odpad v nich bude možné shromažďovat a poté budou tašky sloužit k dopravení separovaného odpadu ke kontejnerům. 

Tašky pro separaci domovního odpadu si budou moci zájemci pořídit v průběhu letošního roku. Občané za tašky zaplatí pouze třetinu jejich výrobní ceny, zbytek pokryje dotace města a společnosti EKO-KOM. O tom, že jsou již k dispozici, budou občané Znojma včas informováni, stejně jako o místu prodeje.

Domovní odpad

Za domovní odpad se považuje odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů. Pod pojmem domovní odpad (nebo také odpad z domácností) se rozumí především běžný odpad z denní spotřeby domácností. Domovní odpad tvoří dominantní podíl komunálního odpadu.

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska