Znojmáci budou mít k dispozici tašky na separovaný odpad

Vedení znojemské radnice pokračuje ve zkvalitňování odpadového hospodářství ve městě. Po nádobách na bioodpad a plánovaném očipování popelnic se teď město domluvilo s firmou EKO-KOM na dodávce tašek na separovaný odpad.

taky na separovan odpad.jpg

Tašky na separovaný odpad. Ilustrační foto.

Znojemští občané se v uplynulých letech naučili zacházet s domovním odpadem zodpovědně. Na ulicích města Znojma existuje hustá síť hnízd s barevnými nádobami na sklo, papír a plasty. A třídění se stalo v mnoha domácnostech samozřejmostí. 

Jak se takový tříděný odpad v bytech a domech skladuje, než ho lidé dopraví na sběrné místo? Každý na to má svůj systém. Přece jen to ale může být problém, hlavně v menších bytech. A to i problém estetický. 

„Lidé by proto mohli přivítat řešení, se kterým přichází znojemská radnice,“ konstatuje starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Využitelné složky odpadu totiž bude možné dočasně skladovat v taškách na separovaný odpad, které město Znojmo pro své občany pořídí od společnosti EKO-KOM, která systém separovaných odpadů podporuje. 

Půjde o sadu tří tašek z recyklovaného plastu. Budou omyvatelné a spojené suchých zipem, aby vytvořily ucelený set. Jejich obsah bude rozlišen barevně a potiskem s nápisy Papír, Plast a Sklo s doprovodnou informací o tom, co do kterého odpadu patří. 

Odpad v nich bude možné shromažďovat a poté budou tašky sloužit k dopravení separovaného odpadu ke kontejnerům. 

Tašky pro separaci domovního odpadu si budou moci zájemci pořídit v průběhu letošního roku. Občané za tašky zaplatí pouze třetinu jejich výrobní ceny, zbytek pokryje dotace města a společnosti EKO-KOM. O tom, že jsou již k dispozici, budou občané Znojma včas informováni, stejně jako o místu prodeje.

Domovní odpad

Za domovní odpad se považuje odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů. Pod pojmem domovní odpad (nebo také odpad z domácností) se rozumí především běžný odpad z denní spotřeby domácností. Domovní odpad tvoří dominantní podíl komunálního odpadu.

Nadcházející události

Do práce na kole

květen

 

Den bez úrazu

Online 

28. 5. 2020

 

Den bez tabáku

Online

31. 5. 2020

 

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska