Anketa po Fóru Zdravého města Znojma má své výsledky. Ty se nyní předloží komisi a radě

Do ankety o aktuálních palčivých problémech Znojma se zapojilo 472 lidí. Hlasovalo se v ní o podnětech vzešlých na dubnovém Fóru Zdravého města Znojma (dále Fóra). Cílem ankety bylo ověřit, zda je jako problémové vnímají i občané, kteří se veřejné diskuze osobně neúčastnili.

 

„Chci poděkovat všem, kteří se do hlasování zapojili a vyjádřili tak svůj názor. Tato participace občanů je pro nás velice důležitá,“ říká místostarosta Jakub Malačka, politik odpovědný za Zdravé město Znojmo. Hlasování probíhalo od 15. dubna do 3. května. V anketě hlasovalo 472 lidí, z čehož 394 hlasujících využilo systému Mobilního rozhlasu. 

 

 

Srovnání hlasování z Fóra a z ankety vzešlo celkem 8 tzv. ověřených problémů. Jedná se tedy o průnik výsledků hlasování (u jednotlivých problémů se nesčítají hlasy získané na Fóru a v anketě, ale sleduje se jejich průnik, tedy zda se vyskytly v obou anketách). 

 

A které ověřené problémy to jsou? Níže jsou seřazené dle abecedy:

  • Amfiteátr v areálu Louckého kláštera
  • Dokončit rekonstrukce komunikací a infrastruktury v MPR
  • Navýšit kapacity odlehčovací služby a podpořit pečující osoby
  • Relaxačně – sportovní centrum (lanové centrum, lezecká stěna, herní prvky pro všechny věkové kategorie) – prostor za Městskými lázněmi včetně využití budovy Městských lázní po výstavbě krytého bazénu v Louckém klášteře
  • Revitalizovat zelené plochy v okolí Louckého kláštera
  • Vybudovat cyklostezku z Přímětic do Znojma
  • Vyhlídková lávka pod železničním mostem (Vídeň)
  • Vyřešit propojení cyklostezky od sedlešovického mostu k čerpací stanici pohonných hmot Benzina

 

Nyní budou výsledky předloženy Komisi pro Znojmo – Zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a radě města, kde se navrhne způsob jejich řešení a stanoví se odpovědnost za jejich plnění. 

 

Anketa ověřila 8 prioritních problémů, avšak rada města má právo se rozhodnout, které z těchto podnětů bude řešit, které se například z pozice města řešit nedají, případně zda se bude dále zaobírat i dalšími podněty, které v rámci ankety a Fóra od občanů vzešly. O výsledku vzešlém z komise a rady budeme samozřejmě informovat. Vše najdete také na www.znojmo-zdravemesto.cz

 

O FÓRU ZDRAVÉHO MĚSTA

Fórum Zdravého města, které je součástí aktivit Zdravého města Znojma, je veřejné projednání, jehož cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. První Fórum Zdravého města proběhlo v květnu 2014. Výstupem fóra je formulace deseti nejzásadnějších problémů města z pohledu obyvatel (tzv. "10P"), stejně jako vyhodnocení závěrů z minulého fóra. 

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, strategického plánování a především spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dnu Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

Nadcházející události

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska