Radní projednali problémy definované na Fóru Zdravého města. Budou řešit cyklostezky, zeleň kolem kláštera i komunikace v centru

Z Fóra Zdravého města Znojma, které proběhlo 11. dubna 2019, a následné veřejné ankety vzešlo celkem sedm tzv. ověřených problémů. „Jedná se v podstatě o prioritní oblasti, které znojemské občany nejvíce trápí a přejí si, abychom se jimi v budoucnu zabývali,“ vysvětluje místostarosta Jakub Malačka.

 

 

Na dubnovém Fóru Zdravého města občané definovali celkem 16 palčivých problémů města, o kterých se hlasovalo jak na projednání, tak i v následující anketě. Srovnáním hlasování z Fóra a z ankety vzešlo celkem 7 tzv. ověřených problémů. Jedná se tedy o průnik výsledků hlasování (u jednotlivých problémů se nesčítají hlasy získané na Fóru a v anketě, ale sleduje se jejich průnik, tedy zda se vyskytly v obou anketách).

 

Mezi ověřenými problémy se objevily podněty týkající se různých oblastí – kvality komunikací, cyklodopravy nebo sociální oblasti. Občané například vyjádřili hned dvě přání související s budoucností Louckého kláštera. Jeden z nich ale radní nakonec z priorit vyloučili.

 

„Jeden z problémů, konkrétně vybudování amfiteátru v areálu Louckého kláštera, jsme z plánu řešení vyloučili. Ačkoli je to námět zajímavý a má svůj potenciál. Prioritou zůstává upravit bezprostřední okolí kláštera a postupně investovat do rekonstrukce komplexu. Letos navíc žádáme o dotaci, díky které bychom zrekonstruovali jízdárnu na společenko – kulturní centrum,“ vysvětluje místostarosta Malačka.

Druhý podnět k Louckému klášteru se týká revitalizace zelených ploch v jeho okolí. Jako řešení ploch ve vlastnictví města je navrženo zpracování projektové dokumentace revitalizace. Zahrnovat by měla prořezání náletových dřevin, kolem zdi kláštera vysázet břečťan a na některých plochách vybudovat parčík.

 

Dalším problémem, s jehož řešením se ale již v koncepci rozvoje města počítá, je dokončit rekonstrukce komunikací a infrastruktury v městské památkové rezervaci. „Rekonstrukce komunikací probíhají kontinuálně a v nadcházejících letech jsou v plánu revitalizace ulic Horní Česká, Dolní Česká, Veselá a Jezuitské náměstí. Už příští rok by měla přijít na řadu část Horní České,“ vyjádřil se k problému starosta Znojma Jan Grois.

 

Infrastruktury se týkaly další dva podněty, tentokrát cyklistické. Občané totiž jmenovali dva úseky cyklostezek, jež si přejí vybudovat (úsek z Přímětic do Znojma a úsek od sedlešovického mostu k čerpací stanici pohonných hmot Benzina). Řešení by mělo být zahrnuto v novém Strategickém plánu rozvoje cyklistické dopravy ve městě Znojmě. Na základě něj bude vedení jednat o dalším trasování a propojení cest.

 

Fórum se zajímalo i o oblast sociální. Jako důležitý problém bylo jmenována nutnost navýšení kapacity pro odlehčovací služby. Zbylými prioritami z Fóra a ankety jsou vznik relaxačně-sportovního centra v prostoru za Městskými lázněmi a vyhlídková lávka pod železničním mostem (Vídeň).

 

Z veřejné ankety vzešlo dalších 74 podnětů, které si z pohledu občanů zaslouží pozornost. I tyto byly předloženy vedení města. Kompletní Důvodovou zprávu s návrhy řešení jmenovaných problémů naleznete na http://bit.ly/2MJaST1. 

 

ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě. Více na www.znojmo-zdravemesto.cz.

Nadcházející události

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska