Fórum Zdravého města: důležité je mluvit spolu a shodnout se na prioritách

Na první Fórum Zdravého města zavítalo více než osmdesát Znojmáků. Ti diskutovali společně nad různými oblastmi u osmi tematicky zaměřených stolů. Jelikož ve Znojmě mělo Fórum premiéru, zúčastnili se ho i zástupci Národní sítě Zdravých měst. Celým Fórem provázel její ředitel, Petr Švec.

Debata u stolůHlasování

Debata u stolů                                                        Hlasování

 

Po krátkém úvodu, kdy pan Švec vysvětlil princip Fóra a seznámil přítomné s průběhem, se rozjela diskuse naplno. Přítomní mohli pendlovat od stolu ke stolu a mohli definovat hned několik problémů, které jsou z jejich pohledu problémové a zaslouží se nejen pozornost, ale také řešení. Z několika desítek definovaných problémových oblastí se na Fóru definovalo těch nejpalčivějších šestnáct, které budou následně ověřeny anketou. Hlasovat se začíná 29. května.

„I když se spousta nápadů a podnětu nedostaly do té finálové šestnáctky, neznamená to, že je hodíme do koše. Všemu, co bylo na Fóru řečeno, budeme věnovat patřičnou pozornost. Posoudíme, zda je nezahrnout do některého z cílů připravovaného Strategického plánu rozvoje města Znojma 2016 - 2022,“ říká koordinátorka projektu Zdravé město Znojmo Eva Zvěřina. „Problémové okruhy, které jsou dlouhodobého charakteru, pochopitelně nepůjde vyřešit za rok. Ale budeme na nich pracovat," dodává Zvěřina.

„Jsem rád, že se zúčastnilo tolik lidí. Na druhé straně je mi líto, že přišli hlavně ti, kteří se o věci veřejné zajímají systematicky a s přednostmi i problémy Znojma jsou zevrubně seznámeni. Zároveň doufám, že rok od roku bude přibývat těch, kteří se o budoucnost Znojma budou aktivně zajímat. Aspoň v ostatních zdravých městech takovou zkušenost mají,“ dodává starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Fórum Zdravého města přineslo šestnáct nejpalčivějších problémů města z pohledu jeho obyvatel. Těchto šestnáct bodů bude ještě ověřeno anketou, zda je jako problémové vnímají i ti, kteří se fóra neúčastnili.

PROBLÉMY DEFINOVÁNÉ NA FÓRU? (řazeno dle abecedy)

 • Absence destinačního managementu
 • Absence prorodinné politiky
 • Absence systematičnosti ve financování sociálních služeb
 • Dokončení obchvatu Znojma a jeho napojení na Pohořelice
 • Dokončení protipovodňových opatření včetně dešťové kanalizace
 • Generel cyklistické dopravy a parkování a jeho zakotvení v územním plánu
 • Lepší propagace památek z hlediska posílení cestovního ruchu
 • Nectění místních tradic – obnova znojemských parků, Divišova nám., Kopalova pomníku, Gránic
 • Pivovar jako společenské centrum a zařízení cestovního ruchu
 • Přilákání investora, který vytvoří nová pracovní místa
 • Vybudování kruhového objezdu: Palackého – Rooseveltova – 28. října – Riegrova
 • Vybudování krytého plaveckého bazénu
 • Vybudování nové sportovní haly
 • Vytvoření více pracovních míst, zejména pro absolventy
 • Vznik nové průmyslové zóny a její dopravní napojení
 • Změna v přístupu k péči o městskou zeleň (změna managementu městské zeleně)

JAK SE ZAPOJIT DO ANKETY?

Z šestnácti určených problémových okruhů můžete zvolit dva, které vás trápí nejvíce. Zvolíte-li pouze jeden problém, budou mu přičteny dva hlasy. Pokud vnímáte jako problém něco zcela jiného, pak to budete moci rovněž uvést. Cílem ankety je ověřit, zda respondenti cítí jako důležité stejné problémy, které byly formulovány na Fóru – získat tzv. „ověřené problémy“.

Z této ankety se sestaví žebříček deseti nejpalčivějších problémů (dle počtu hlasů), který se posléze srovná s žebříčkem, který vznikl na Fóru Pouze ty problémy, které se objeví v obou žebříčcích, budou předloženy orgánům města k přednostnímu řešení. Může jich být tedy deset, ale také méně, pokud se žebříčky budou rozcházet.

Ostatní problémové okruhy budou samozřejmě také zaznamenány a bude jim věnována pozornost. Nic, co se v anketě objeví, nezůstane bez povšimnutí.

KDE MOHOU OBČANÉ OD 29. KVĚTNA HLASOVAT?

-          Prostřednictvím Znojemských LISTŮ

 • Anketní lístek (vpravo) vystřihněte, vyplňte a odevzdejte jej na městském úřadě. Můžete jej odnést na podatelnu na Obrokové 12, na podatelnu na náměstí Armády 8 nebo do vestibulu budovy úřadu na Pražské 59.

-          Na webových stránkách

 • Anketní lístek budete moci vyplnit také na dvou webech
  • www.znojmocity.cz – pod bannerem Fórum zdravého města, který bude umístěn na úvodní stránce
  • www.znojmo-mestozelene.cz – pod záložkou Zdravé Znojmo a místní Agenda 21 (najdete ji na úvodní straně)

-          Na facebooku Znojmo – město zeleně (https://www.facebook.com/znojmomestozelene).

Hlasování probíhá až do pátku 13. června. O výsledcích budeme informovat informováni jak na uvedených webových stránkách, tak ve vydání Znojemských LISTŮ 26. června. Anketou ověřené problémy budou poté předloženy orgánům města včetně navrženého způsobu jejich řešení a stanovení odpovědnosti za jejich plnění.

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

3. 6. 

Den bez úrazu

5. 6.

Festival zdraví pro celou rodinu

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

b_200_284_16777215_00_images_2021_PLN_AKC_2021.png

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska