Výsledky ankety po Fóru Zdravého města Znojma: sedm palčivých problémů

Fórum Zdravého města, které se ve Znojmě konalo premiérově na konci května, přineslo šestnáct palčivých problémů. Poté měli všichni občané znovu možnost se k nim vyjádřit prostřednictvím ankety. Výsledkem je sedm ověřených palčivých problémů Znojma, které z pohledu jeho obyvatel město trápí a zaslouží si přednostní řešení.

 

„Do ankety se zapojila téměř tisícovka Znojmáků, což považuji za skvělou zprávu. Potvrzuje totiž to, že občanská společnost tu začíná opravdu fungovat a že naše kroky směrem k otevřené radnici jsou tím krokem správným směrem,“ uvádí starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. „Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se hlasování účastnili. Je to i pro nás velký závazek, abychom těmto problémům věnovali ještě více pozornosti a úsilí, než tomu je dosud,“ dodává starosta. Na webu vyplnilo anketu přes sedm set padesát lidí, tištěný anketní lístek odevzdaly další necelé dvě stovky.

Tzv. ověřených problémů, tj. problémů, které se na předních místech umístily jak na samotném fóru, tak v této anketě, je celkem sedm:

-          dokončení obchvatu Znojma a jeho napojení na Pohořelice

-          generel cyklistické dopravy a parkování a jeho zakotvení v územním plánu

-          nectění místních tradic - obnova znojemských parků, Divišova nám., Kopalova pomníku, údržba Gránic

-          pivovar jako společenské centrum a zařízení cestovního ruchu

-          vybudování kruhového objezdu: Palackého - Rooseveltova - 28. října – Riegrova

-          vybudování nové sportovní haly

-          vytvoření více pracovních míst, zejména pro absolventy

Ověřené problémy budou nyní předány orgánům města včetně návrhu jejich řešení a stanovení odpovědnosti za jejich plnění. „Problémy definované na Fóru zdravého města vnímáme jako prioritní. Zároveň budeme usilovat o zlepšení stavu v těch oblastech, které pokládáme za důležité, ať už jsou to opravy komunikací a chodníků nebo vybudování kanalizací v městských částech,“ doplňuje starosta.

Nadcházející události

23. 4.

Den Země - online

3. 6. 

Den bez úrazu

5. 6.

Festival zdraví pro celou rodinu

17. 9.

Den bez aut

18. 9.

Ukliďme Znojmo

Podzim

Podzimní Dny zdraví

Zalesníme spolu Mramotice

 

b_200_284_16777215_00_images_2021_PLN_AKC_2021.png

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska