Výsledky ankety po Fóru Zdravého města Znojma: sedm palčivých problémů

Fórum Zdravého města, které se ve Znojmě konalo premiérově na konci května, přineslo šestnáct palčivých problémů. Poté měli všichni občané znovu možnost se k nim vyjádřit prostřednictvím ankety. Výsledkem je sedm ověřených palčivých problémů Znojma, které z pohledu jeho obyvatel město trápí a zaslouží si přednostní řešení.

Číst dál...

Veřejné projednání k projektu Krytý bazén Znojmo - Louka

Ve Znojmě se již dlouho mluví o nutnosti buďto od základu městské lázně opravit, nebo vybudovat zcela nový areál na zelené louce v blízkosti plovárny. Kvalitní a moderní bazén zkrátka Znojmu chybí. Navíc současné lázně postrádají to, co je čím dál častěji navštěvováno – kvalitní wellness.
 
 
 

Proto přichází znojemská radnice s plánem vybudovat nový krytý bazén v Louce, v areálu nynější plovárny. A rozhodovat nechce sama.„Jsme si vědomi toho, že jde o nákladnou, ale i důležitou stavbu, která se bezprostředně dotýká nejen plavecké veřejnosti, ale všech Znojmáků. Proto chceme občany seznámit s tím, proč se o výstavbě krytého bazénu uvažuje, jaké to sebou přináší výhody a nevýhody a jak by mohl celý areál vypadat,“ nechal se již dříve slyšet starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Proto radnice chystá na pondělí 23. června veřejné projednání tohoto záměru. Začátek je v 17:30 hodin v restauraci Kuželna u plovárny. 

 

Dle nynějších návrhů by krytý bazén měl obsahovat plavecký bazén, relaxační bazén, vířivku a dětský bazén v přízemí, v prvním patře bude tzv. wellness část, kde se počítá se saunou, párou a fitness. Konkrétní druh i rozsah těchto atrakcí, stejně jako počet drah plaveckého bazénu, bude součástí dalších jednání. 

 

Ve vzduchu visí také otázka, zda by nebylo efektivnější a levnější realizovat tento návrh v budově nynějších lázní. Tímto se zabývá srovnávací studie, která by měla odpovědět na otázky, zda je levnější a rentabilnější výstavba nového bazénu, nebo rekonstrukce stávajících lázní, ale hlavně zda je takový stavební program vůbec možné v objektu stávajících lázní realizovat. Studie by měla rovněž přinést návrh využití objektu stávajících lázní, pokud čísla a argumenty budou hovořit pro výstavbu nového bazénu. S výsledky srovnávací studie bude veřejnost seznámena na veřejném projednání. 

 

Důležitým předpokladem realizace akce však budou finanční prostředky. „Město samo nebude nikdy schopno financovat výstavbu nebo radikální přestavbu lázní. Podmínkou bude vícezdrojové financování, které se budeme snažit získat,“ dodává starosta.

 

pdfPlakát.pdf

Fórum Zdravého města: důležité je mluvit spolu a shodnout se na prioritách

Na první Fórum Zdravého města zavítalo více než osmdesát Znojmáků. Ti diskutovali společně nad různými oblastmi u osmi tematicky zaměřených stolů. Jelikož ve Znojmě mělo Fórum premiéru, zúčastnili se ho i zástupci Národní sítě Zdravých měst. Celým Fórem provázel její ředitel, Petr Švec.

Debata u stolůHlasování

Debata u stolů                                                        Hlasování

Číst dál...

Fórum zdravého města: diskuse přinesla mnoho zajímavých témat

Znojmo, 23.5.2014. - Na první Fórum zdravého města zavítalo více než osmdesát Znojmáků. Ti diskutovali společně nad různými oblastmi u osmi tematicky zaměřených stolů. Jelikož ve Znojmě mělo Fórum premiéru, zúčastnili se ho i zástupci Národní sítě zdravých měst. Celým Fórem provázel její ředitel, Petr Švec.
 
 
 

Po krátkém úvodu, kdy pan Švec vysvětlil princip fóra a seznámil přítomné s průběhem, se rozjela diskuse naplno. Přítomní mohli pendlovat od stolu ke stolu a mohli definovat hned několik problémů, které jsou z jejich pohledu problémové a zaslouží se nejen pozornost, ale také řešení. Z několika desítek definovaných problémových oblastí se na Fóru definovalo těch nejpalčivějších šestnáct, které budou následně ověřeny anketou. Hlasovat se začíná 29. května. 

„I když se spousta nápadů a podnětu nedostaly do té finálové šestnáctky, neznamená to, že je hodíme do koše. Všemu, co bylo na Fóru řečeno, budeme věnovat patřičnou pozornost. Posoudíme, zdali je nezahrnout do některých cílů Strategického plánu rozvoje,“ říká koordinátorka projektu Zdravé město Znojmo Eva Zvěřina. „Problémové okruhy, které jsou dlouhodobého charakteru, pochopitelně nepůjde vyřešit za rok. Ale budeme na nich pracovat," dodává Zvěřina. 

„Jsem rád, že se zúčastnilo tolik lidí. Na druhé straně je mi líto, že přišli hlavně ti, kteří se o věci veřejné zajímají systematicky a s přednostmi i problémy Znojma jsou zevrubně seznámeni. Zároveň doufám, že rok od roku bude přibývat těch, kteří se o budoucnost Znojma budou aktivně zajímat. Aspoň v ostatních zdravých městech takovou zkušenost mají,“ dodává starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Fórum Zdravého města přineslo šestnáct nejpalčivějších problémů města z pohledu jeho obyvatel. Těchto šestnáct bodů bude ještě ověřeno anketou, zda je jako problémové vnímají i ti, kteří se fóra neúčastnili.

 
Číst dál...

Další články...

Nadcházející události

Do práce na kole

květen

 

Den bez úrazu

Online 

28. 5. 2020

 

Den bez tabáku

Online

31. 5. 2020

 

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska