O projektu

Projekt Znojmo – Zdravé město se zaměřuje na zvýšení kvality života obyvatel, zvýšení zájmu obyvatel o životní prostředí ve městě a jeho okolí, spolupráci s veřejností, zdravý životní styl a zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. Projekt si dále klade za cíl zlepšovat vztahy a vytvářet nová partnerství prostřednictvím spolupráce ve všech oblastech života.

Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím programu místní Agenda 21 (MA21), což je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Více o MA21 najdete v záložce Zdravé Znojmo a místní Agenda 21.

Město na tomto projektu intenzivně spolupracuje s mnoha organizacemi a dalšími subjekty působícími ve Znojmě. Mezi naše hlavní partnery se řadí všechny znojemské základní a mateřské školy, Dům dětí a mládeže Znojmo, Vodácký oddíl NEPTUN Znojmo, Cyklo Klub Kučera Znojmo, Správa Národního parku Podyjí, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Český svaz ochránců přírody – ZO IRIS 65/01 Znojmo, RC Maceška, JUNÁK Znojmo, Okrašlovací spolek Znojmo, SOŠ a SOU Dvořákova a Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě.

Z městských příspěvkových organizací na projektu spolupracuje Městská zeleň, Městská policie, Městské lesy, Městská knihovna a Znojemská beseda.

 

 

 

 

Nadcházející události

Do práce na kole

květen

 

Den bez úrazu

Online 

28. 5. 2020

 

Den bez tabáku

Online

31. 5. 2020

 

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska