Adopce stromů ve střední části městského parku

Vznik Městského parku ve Znojmě se datuje do počátku 19. století, kdy bylo na hraně vnějšího hradebního valu vysázeno základní stromořadí budoucího parku. Od poloviny 19. století započala na plochách po zasypaném vnějším hradebním příkopu výsadba stromů, které dotvořily dnešní podobu parku. Na založení parku a výsadbě stromů se významně podíleli členové znojemských spolků, kteří reprezentovali širokou občanskou veřejnost. Park se tak stal „majetkem“ a chloubou všech Znojmáků.

V současné době park, založený našimi předky, postupně dožívá. Tuto viditelnou realitu dokládají také dendrologické posudky, které odhadují životnost stromů, zejména jírovců v hlavním stromořadí, na 5 až 15 let. Z tohoto důvodu bylo nutné zahájit obnovu parku co nejdříve. Komplexní revitalizaci parku rozpracovává projekt, který reflektuje původní myšlenku při založení parku, tj. nevnímá jej pouze jako spojnici spodní a horní části města, ale především jako místo pro odpočinek, relaxaci a společenské vyžití obyvatel města. K nejvýznamnějším změnám, které budou v parku realizovány, patří obměna stávajícího centrálního stromořadí tvořeného převážně jírovci kultivarem javoru horského s narůžovělým rubem listů. Dále budou vysazeny desítky nových, často vzácných, stromů, stovky keřů a tisíce trvalek a cibulovin. Park se tak stane kvetoucí klidovou zónou v centru města. V parku také dojde během regenerace k výměně inženýrských sítí, povrchu cest, mobiliáře a veřejného osvětlení. Zcela novými součástmi parku budou vodní prvek a přírodní amfiteátr.

Obnova střední části parku již byla zahájena. Město Znojmo nabízí všem svým obyvatelům, spolkům, školám, institucím i firmám možnost aktivně se podílet na revitalizaci našeho parku, a to formou adopce jednotlivých stromů. Všichni zúčastnění tak mohou vyjádřit svůj vztah k městu, ve kterém žijí, životnímu prostředí a zároveň přenechat odkaz budoucím generacím. Za symbolickou částku 1000,- Kč obdrží dárce certifikát o adopci stromu, děkovný dopis od pana starosty Ing. Vlastimila Gabrhela a přímo u stromu bude osazena pamětní tabulka se jménem dárce. Dárce také bude mít možnost aktivně se zúčastnit výsadby „svého“ stromu, která proběhne v dubnu 2013.Jedna osoba/instituce/škola/firma bude moci „adoptovat“ vždy jeden strom.

Situaci s číselným označením jednotlivých stromů najdete zde. Čísla 1 – 34 označují stromy v centrálním stromořadí (kultivar javoru horského, lat. acer pseudoplatanus purpurascens), čísla 35 – 51 označují tulipánovníky (lat. Liriodendron tulipifera). Červeně přeškrtnutá čísla jsou již zamluvená.

 

Pokud máte zájem o adopci některého z nově vysazovaných stromů ve střední části městského parku, kontaktujte Ing. Evu Šmerdovou na následující emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V emailové zprávě uveďte číslo vybraného stromu dle situace, celé své jméno, adresu, datum narození a telefonní kontakt. Dále uveďte jméno toho, pro koho je certifikát určen, pokud se neshoduje s Vaším jménem. 

Nadcházející události

Do práce na kole

květen

 

Den bez úrazu

Online 

28. 5. 2020

 

Den bez tabáku

Online

31. 5. 2020

 

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska