Co je projekt Zdravé město Znojmo?

Projekt Znojmo – Zdravé město se zaměřuje na zvýšení kvality života obyvatel, zvýšení zájmu obyvatel o životní prostředí ve městě a jeho okolí, spolupráci s veřejností, zdravý životní styl a zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. Projekt si dále klade za cíl zlepšovat vztahy a vytvářet nová partnerství prostřednictvím spolupráce ve všech oblastech života.

 

Město na tomto projektu intenzivně spolupracuje s mnoha organizacemi a dalšími subjekty působícími ve Znojmě. Mezi naše hlavní partnery se řadí všechny znojemské základní a mateřské školy, Středisko volného času Znojmo, Cyklo Kučera Znojmo, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, Winners Nový Šaldorf, Happy Ananas, Joga Znojmo, Oblastní charita Znojmo, Fitness Clinic Znojmo, Hany Bany Znojmo a mnoho dalších.

 

Z městských příspěvkových organizací na projektu spolupracuje Městská zeleň, Městská policie, Městské lesy, Městská knihovna a Znojemská beseda.

 

Co je projekt Zdravé město Znojmo

Projekt Zdravá municipalita byl iniciován OSN ve spolupráci se Světovou zdravotní organizací (WHO) v roce 1988. "Zdravé" mohou být všechny druhy územně samosprávných celků (ÚSC). Koncept projektu vychází ze strategie WHO "Zdraví 21" a dokumentu OSN "Agenda 21".

 

Projekt je postaven na třech základních principech:

  • Podpora zdraví a kvality života;
  • Udržitelný rozvoj – propojení oblastí: sociální - ekonomická - životní prostředí; současné aktivity nesmí negativně ovlivnit možnosti dosažení stejné kvality životagenerací příštích;
  • Participace veřejnosti – partnerství v komunitě.

 

V souladu s principy projektu, pak Zdravá obec/Zdravé město/Zdravý mikroregion/Zdravý kraj:

komplexně a systematicky vytváří podmínky pro kvalitnější a zdravější život svých obyvatel a ve spolupráci s nimi a s dalšími zainteresovanými stranami (např. NNO, podnikateli apod.) se rozvíjí jako příjemné a kvalitní místo pro život, čímž buduje mimo jiné „zdravý patriotismus“, kdy lidé svou komunitu a krajinu považují za svůj domov a v tomto smyslu o něj pečují.

 

 

Sítě Zdravých měst

V jednotlivých státech vznikají tzv. sítě Zdravých měst, které poskytují politickou, strategickou a technickou podporu svým členům (municipalitám), představují zdroj zkušeností a odborných znalostí a nabízejí dynamické platformy pro veřejné zdraví na národní i mezinárodní úrovni. Každá národní síť je unikátní, každá se vyvíjí v jiných podmínkách a vychází z jiných potřeb svých členských municipalit. Jejich přehled je dostupný na stránkách WHO. Do současnosti se k tomuto projektu připojilo více než 1400 měst, obcí a regionů z celé Evropy.

 

V ČR zastřešuje Zdravé municipality tzv. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), která byla založena 11 aktivními městy v roce 1994. NSZM ČR je akreditovanou asociací Ministerstva životního prostředí ČR.

 

Posláním asociace NSZM ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných postupů (Projekt Zdravé město, místní Agenda 21 aj.). Za tímto účelem asociace zajišťuje přenos informací, vzdělávání, poradenství, medializaci a propagaci, spolupráci se svými odbornými partnery, přenos dobré praxe, konzultace a metodickou pomoc v oblasti plánování a strategického řízení. V současné době je členem asociace NSZM ČR více než 100 municipalit s regionálním vlivem na více než 2240 měst a obcí, ve kterých žije téměř 38 % populace ČR.

 

Dále pak vytvořila:

Databázi Dobrápraxe

  • pro efektivní propagaci a přenos ukázkových postupů, databáze je určena široké veřejnosti;

 

DataPlán

  • pro podporu strategického plánování a řízení, který umožňuje přehlednou správu důležitých informací týkajících se cílů, ukazatelů rozvoje, projektů, rozpočtů;

 

Databáze strategií

  • jakožto celostátní funkční systém strategických a koncepčních dokumentů; slouží jak pro vyhodnocování a aktualizaci strategických dokumentů, tak pro tvorbu dokumentů nových.

 

 

 

 

Nadcházející události

Do práce na kole

květen

 

Den bez úrazu

Online 

28. 5. 2020

 

Den bez tabáku

Online

31. 5. 2020

 

CityTrail Pod lampami

běžecký závod

28. 8. 2020 

 

Den bez aut

25. září

 

Podzimní Dny zdraví

říjen

Propagační letáčky

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska