Architektonická studie stavby nového krytého bazénu v Louce

Studii novostavby krytého bazénu v areálu Městské plovárny Louka zpracovala architektonická kancelář Burian - Křivinka. Rozvoj Městských lázní na náměstí Svobody je limitován stávajícími parametry stavby, které neumožňují rozšíření bazénových ploch a ploch pro relaxaci. Studie prověřuje možnosti lokality Louka, kde v původní koncepci bylo s krytým bazénem počítáno.
 
Zároveň by bylo možné využít vybudovanou infrastrukturu Městské plovárny včetně instalovaných tepelných čerpadel při celoročním provozu. Stavba umožní celoroční provoz plaveckých bazénů a zároveň rozšíří škálu nabízených služeb o multifunkční fitness a wellness. Zařízení je navrženo tak, aby se venkovní a vnitřní provoz vzájemně doplňovaly a návštěvník mohl mít jistotu, že bez ohledu na počasí se v louckém areálu vykoupe a zrelaxuje. S ohledem na omezené investiční prostředky města je studie v základních půdorysech zpracována ve dvou variantách. Varianta A řeší kondiční bazén jako 8-dráhu, varianta B jako 6-dráhu. Od tohoto se odvíjí i velikost bazénové haly a plocha jednotlivých bazénů. Zázemí s whirpoolem zůstává u obou variant stejné.
B.4 Půdorys plovárny a krytého bazénu-page-001
Krytý bazén je jasně orientován vůči plovárně a bazénovému platu a svým výhledem se otvírá na západ a sever k mohutné klášterní budově. Stavba bazénu sestává ze dvou částí. Vlastní bazénová hala má rozměr 48,3 x 27,7m, výšku cca 7,5 m a šířkou svého západního průčelí koresponduje s šířkou bazénového plata, od kterého je vzdálena cca 10 metrů. K ní přiléhá z východní strany dvoupodlažní zázemí s přízemním vstupním křídlem. Architektonická kompozice dvou jasných hmot je zdůrazněna výraznými střechami.
V.1 Areál plovárny s krytým bazénem-page-001
Další vizualizace najdete v naší fotogalerii.
 
Celková výška stavby je 9 metrů a je navržena s ohledem na okolní kontext tak, aby příliš nedominovala v sousedství historické stavby i jednoduchých objektů letní plovárny. Stavba má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Bazénová hala je jednopodlažní prostor s galeriemi, zázemí je dvoupodlažní. Podzemní podlaží je pod bazénovou halou a částí zázemí.
B.5 Řezopohledy areálem Louka-page-001
Dispoziční řešení

Na jihovýchodním nároží areálu plovárny je navržen veřejný prostor se zelení, který je otevřený do přilehlých ulic a vytváří veřejný prostor před vstupem do budovy. Mezi úrovní chodníku v Melkusově a úrovní přízemí novostavby, která je totožná s úrovní bazénového plata plovárny, je výškový rozdíl cca 0,9 m, který je překonán přístupovým chodníkem se spádem 7% a mělkými schody, které zároveň slouží pro odstavení kol návštěvníků. Ze zádveří, které je kryté vstupní markýzou, vstupujeme do prostorné haly, ve které je umístěna recepce a kavárna. Z haly je pak přímý vstup do šaten nebo po schodišti či výtahem do 2.NP, kde jsou umístěny prostory wellness a fitness. Vstupní hala je prosklenými stěnami propojena s bazénovou halou tak, aby návštěvníci kavárny měli dobrý přehled o dění v bazénech.
 
Kompletní průvodní zprávu studie si můžete stáhnout zde: http://leteckaposta.cz/332074311
 
Propočet nákladů na výstavbu: pdfD._Propočet_nákladů.pdf
Odhad provozních nákladů:       pdfE._Odhad_provozních_nákladů.pdf
 
 
Srovnávací studie možností využití stavby Městských lázní
 

Studie je zpracována ve dvou variantách. V první variantě je uvažováno s rekonstrukcí Městských lázní na krytý bazén srovnatelné velikosti a komfortu, jaký byl navržen na Městské plovárně Louka tak, aby bylo možno posoudit výhody i nevýhody obou uvažovaných poloh i jejich finanční náročnost.

 

Ve druhé variantě je navržena přestavba budovy Městských lázní na sportovní halu. Tento návrh vychází z předpokladu, že v tak důležité poloze na hradebním okruhu města by měl stát významný objekt občanské vybavenosti, nejlépe sportovního zaměření. Na základě průzkumu jednotlivých potřeb města byla zvolena sportovní hala. Podobné zařízení sice dnes funguje u atletického stadionu, nicméně jeho dispozice ani kapacita nejsou vyhovující.

 

S komerčním využitím budovy Městských lázní (tržnice, administrativa, parkování atd.) se s ohledem na specifický charakter stavby i významnou polohu nepočítá.

Budova Městských lázní se nachází na východním okraji Náměstí Svobody v centru města v těsné blízkosti hranice Městské památkové rezervace Znojmo. Stavba Městských lázní, která pochází z počátku 60. let 20. století, svým objemem tvoří významnou dominantu náměstí. K jižní straně budovy přiléhá horní část městského parku - zelený pás, který kopíruje stopu původního městského opevnění, a který je doplněný řadou sportovních zařízení a aktivit. Na pozemku budovy Městských lázní se nachází venkovní bazén, který se však po vybudování plovárny v Louce již nevyužívá.

 
B.2.12  Vizualizace z Náměstí Svobody-page-001
 
Kompletní průvodní zprávu studie si můžete stáhnout zde: http://leteckaposta.cz/152595042
 
Propočet nákladů na realizaci přestavby:  pdfC._Propočet_nákladů.pdf
 
B.2.3  Návrh - situace-page-001
 
 
 

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska