Telefonní budka od Maxima Velčovského

Projekt

Prezentace

Předpokládané náklady: 300 000,- Kč

 

Realizace:

březen 2019       Jednání se společností O2 o záměru přetvořit telefonní budku na umělecké dílo

duben 2019        Odkup nové telefonní budky, která nahradí stávající zrezlou kabinu

                             Uzavření smlouvy se společností O2 Czech Republic a. s. o výpůjčce budky

srpen 2019         Schůzka vedení města Znojma a navrhovatelů s umělcem Maximem Velčovským. Upřesnění detailů realizace

 

Před realizací:

IMG_5984.JPG