Telefonní budka od Maxima Velčovského

Projekt

Prezentace

Předpokládané náklady: 300 000,- Kč

 

Realizace:

březen 2019       Jednání se společností O2 o záměru přetvořit telefonní budku na umělecké dílo

duben 2019        Odkup nové telefonní budky, která nahradí stávající zrezlou kabinu

                             Uzavření smlouvy se společností O2 Czech Republic a. s. o výpůjčce budky

srpen 2019         Schůzka vedení města Znojma a navrhovatelů s umělcem Maximem Velčovským. Upřesnění detailů realizace

listopad 2019    Návrh na umělecké zpracování je již zpracovaný. Na základě uzavřené smlouvy se společností O2,

                            město Znojmo čeká na souhlas se zpracovaným návrhem z jejich strany.

                            Zároveň probíhá výběr uměleckého svářeče, který by dílo vytvořil.

 

 

Před realizací:

IMG_5984.JPG

 

 

OČIMA NAVRHOVATELŮ (videa z realizací 2018)

ZREALIZOVNO21.png

1_Zrealizovno_Houpaky.png

ZREALIZOVNO_Pmtice_prava.png

ZREALIZOVNO1.png

ZREALIZOVNO56.png

ZREALIZOVNO.png

ZREALIZOVNO3.png