Telefonní budka od Maxima Velčovského

Projekt

Prezentace

Předpokládané náklady: 300 000,- Kč

 

Realizace:

březen 2019       Jednání se společností O2 o záměru přetvořit telefonní budku na umělecké dílo

duben 2019        Odkup nové telefonní budky, která nahradí stávající zrezlou kabinu

                             Uzavření smlouvy se společností O2 Czech Republic a. s. o výpůjčce budky

srpen 2019         Schůzka vedení města Znojma a navrhovatelů s umělcem Maximem Velčovským. Upřesnění detailů realizace

listopad 2019    Návrh na umělecké zpracování je již zpracovaný. Na základě uzavřené smlouvy se společností O2,

                             město Znojmo čeká na souhlas se zpracovaným návrhem z jejich strany

                             Zároveň probíhá výběr uměleckého svářeče, který by dílo vytvořil

leden 2020           Společnost O2 schválila vizualizaci uměleckého zpracování telefonní budky

únor 2020             Zažádáno o závazné stanovisko oddělení památkové péče 

březen 2020         Vydáno souhlasné závazné stanovisko oddělením památkové péče

červenec 2020      Příprava všech podkladů k samotné realizaci

srpen 2020           Odstranění původní již nefunkční telefonní budky

březen 2021         Pro napojení sochy k elektřině bude zpracována projektová dokumentace

                             Řešení smluvních podmínek

 

 

Před realizací:

IMG_5984.JPG

 

 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

b_200_284_16777215_00_images_Vsledky_Tvome_Znojmo_grafika.jpg

OČIMA NAVRHOVATELŮ (videa z realizací 2019)

Tvome_Znojmo_Zrealizovno2.png

Tvome_Znojmo_Zrealizovno1.png

ZREALIZOVNO21.png

1_Zrealizovno_Houpaky.png

ZREALIZOVNO_Pmtice_prava.png

ZREALIZOVNO1.png

ZREALIZOVNO56.png

ZREALIZOVNO.png

ZREALIZOVNO3.png

1TZ_Zrealizovno_Lavicka.png

1Zrealizovno_pmtice.png

Konice_naves.png

cykloPrazska.png