Vybavení pro lesní MŠ - klub Svatojánek

Projekt

Prezentace

Předpokládané náklady: 500 000,- Kč

 

Realizace:

únor 2019            Po domluvě s navrhovali byla změněna lokalita z Cínové hory na Hradiště – pozemek ve vlastnictví města Znojma

březen 2019        Komise městské části Hradiště nepovolila umístění lesní školky.

duben 2019         Jednání k umístění školky v lokalitě Konice u Znojma

                               Navrhovatelé souhlasí s novou lokalitou

                               Komise městské části Konice a Národní park Podyjí souhlasí s umístěním lesní školky

květen 2019        Na návrh komise městské části Konice budou informování místní obyvatelé o tomto záměru. Dle zájmu budou mít primárně místo ve školce dětí místních obyvatel.

červen 2019        Z pozemku bylo odklizeno složené dřevo a odstavený automobil bez SPZ

                              Zpracována projektová dokumentace

září 2019             Vyřízena všechna povolení včetně stavebního

                              Zahájení stavby

                              Uzavření smlouvy mezi společností E.ON a městem Znojmem o připojení k distribuční soustavě

 

Realizace:

IMG_0799.JPG

 

Před realizací:

IMG_5962.JPG