Konice u Znojma náves

Projekt

Prezentace

Předpokládané náklady: 500 000,- Kč

 

Realizace:

duben 2019        Probíhá zpracování projektové dokumentace.

listopad 2019     Jelikož se projekt nachází v ochranném pásmu Národního parku Podyjí bylo obtížné získat potřebná

                             povolení k realizaci. Podařilo se je získat na konci listopadu.

                             Z důvodu již nevyhovujících klimatických podmínek proběhne realizace na jaře 2020.

 

Před realizací:

IMG_5969.JPG

OČIMA NAVRHOVATELŮ (videa z realizací 2018)

ZREALIZOVNO21.png

1_Zrealizovno_Houpaky.png

ZREALIZOVNO_Pmtice_prava.png

ZREALIZOVNO1.png

ZREALIZOVNO56.png

ZREALIZOVNO.png

ZREALIZOVNO3.png