Umístění vícegenerační skluzavky na koupaliště v Mramoticích

Projekt

Prezentace

Předpokládané náklady: 500 000,- Kč

 

Realizace:

březen 2019       Poptání firem na dodání skluzavky.

květen 2019       Do výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma.

                             Jednání s navrhovatelkou projektu o dalším postupu.

listopad 2019     U projektu nastal problém ze strany dodavatelských firme, které ani u druhého výběrového řízení

                             neprojevily zájem o realizaci.

                             Vedení města proto rozhodlo, že zadá zpracování projektové dokumentace, která by měla zajistit lepší

                             přehlednost pro firmy.

                             V příštím roce bude výběrové řízení vypsané potřetí.

 

Před realizací:

IMG_6019.JPG

OČIMA NAVRHOVATELŮ (videa z realizací 2018)

ZREALIZOVNO21.png

1_Zrealizovno_Houpaky.png

ZREALIZOVNO_Pmtice_prava.png

ZREALIZOVNO1.png

ZREALIZOVNO56.png

ZREALIZOVNO.png

ZREALIZOVNO3.png