Harmonogram:

Zpracujte a odevzdejte projekt

  • 1. 4. - 31. 5. 2019

Veřejná prezentace + 1. kolo hlasování

  • 10. 9. 2019

Online hlasování

  • 16. 9. - 13. 10. 2019