Tvoříme Znojmo: Přijďte se poradit o svém návrhu!

Máte nápad, jak zlepšit naše město a rádi byste se zapojili do participativního rozpočtování, do projektu Tvoříme Znojmo? Město Znojmo zve všechny navrhovatele na konzultační odpoledne, které se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 v 15:00 hodin v Domečku (budova České spořitelny, ulice Pontassievská).

 

 

Navrhovatelé zde získají praktické informace, které usnadní správnou tvorbu jejich návrhu. Správná tvorba a formulace návrhu projektu může zvýšit šance samotného projektu při následném posouzení jeho proveditelnosti.

 

Na konzultační schůzce budou přítomni vedoucí odborů Městského úřadu Znojmo, se kterými se navrhovatelé mohou o svém projektu poradit. Dozví se tak například, jak je daný projekt náročný z hlediska financí, zda existují překážky ze strany legislativy nebo majetkoprávních vztahů a další informace.

 

O Tvoříme Znojmo

Zapojit se se svým návrhem do participativního rozpočtu může každý občan starší 15 let s trvalým pobytem ve Znojmě nebo jeho městských částí, a to od 1. dubna do 31. května, kdy končí lhůta pro podání návrhů přes online Google formulář. Kromě základních informací o projektu by návrh měl obsahovat i odůvodnění, proč by se právě tento projekt měl realizovat, pro koho bude přínosný a jaké jsou jeho předpokládané náklady. Ty se mají pohybovat od 50 000 do 750 000 korun. Formulář i detailní informace jsou k dispozici na webuwww.tvorimeznojmo.cz.

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhu

3. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

14. 9. - 11. 10. Online hlasování