Tvoříme Znojmo: Na projektech pilotního ročníku se pracuje

Loňský ročník participativního rozpočtování, projekt Tvoříme Znojmo, přinesl hned 16 úspěšných projektů, na jejichž realizacích se od začátku roku pracuje. „První projekty se blíží do finále, jiné se rozjíždí. Bohužel jsme u jednoho z projektů narazili i na komplikace, které zabránily jeho realizaci, jedná se o opravu božích muk v Oblekovicích,“ říká místostarosta Jakub Malačka.

 

Co se tedy ve Znojmě brzy změní dle přání navrhovatelů? Již nyní je například jasné, kde budou rozmístěny závěsné houpačky pro vozíčkáře. Zakoupení čtyř houpaček a tři lokality jejich umístění (ulice Pražská, Kolonka a ulice Aninská) schválili radní na svém jednání 6. května. O poslední lokalitě se stále jedná.

 

První kroky v realizaci byly podniknuty i u dalších projektů. Zadáno bylo zpracování projektové dokumentace pro návrh Revitalizace návsi v Konicích a také koupě nové telefonní budky na náměstí republiky. Ta nahradí stávající, která není v dobrém technickém stavu. Novou budku pak dotvoří jako své originální dílo uznávaný umělec Maxim Velčovský (projekt Telefonní budka od Maxima Velčovského).

 

V městských částech, konkrétně v Mramoticích, se pracuje na projektu Zatraktivnění koupaliště, kde je aktuálně již nový závlahový systém, srovnaný terén a vysetý nový trávník. Místní hasiči se zase mohou těšit na nové překážky, které získají díky projektu Víceúčelové hřiště pro hasičský sport. Na hřišti byla prozatím vydlážděna základna a překážky jsou již ve výrobě.

 

Známá je již podoba lesní školky, která by měla vzniknout v městské části Konice, a skateboardisté již budou moci plně využít skatepool v Holandské ulici, kde bylo potřeba jej vyčistit a napojit na kanalizaci pro zajištění odtoku.

 

Realizace některých projektů se však neobešly bez komplikací. „Narazili jsme například na problém s převýšením plánovaných nákladů, s majetkoprávními vztahy atd.,“ upřesňuje místostarosta Malačka a pokračuje: „Největší komplikace kupodivu nastala u jednoho z těch menších projektů, a to u renovace božích muk. Při přípravě podkladů k realizaci projektu jsme zjistili, že pozemek, na kterém kulturní památka stojí, má neznámého vlastníka, což nám brání v jeho realizaci. O skutečnosti jsem osobně navrhovatele informoval. Moc nás to mrzí, ale bohužel se s tím v současné době nedá nic dělat,“ vysvětluje Malačka. „Z prvního ročníku si tak bereme ponaučení a nové návrhy budeme posuzovat přísněji,“ dodává Malačka.

 

Návrhy projektů do druhého ročníku participativního rozpočtování Tvoříme Znojmo mohou Znojmáci odevzdávat až do 31. května. Město ze svého rozpočtu uvolní 3 miliony korun pro projekty ve městě a 3 miliony korun v jeho městských částech. Informace a pravidla o projektu naleznete na www.tvorimeznojmo.cz.  

 

Postup realizace u jednotlivých projektu z prvního ročníku Tvoříme Znojmo bude postupně zveřejňován na http://www.znojmo-zdravemesto.cz/pr-2.html

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojuje nyní poprvé.

Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz.

 

ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhu

3. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

14. 9. - 11. 10. Online hlasování