Občané města podali 30 návrhů, které zlepší Znojmo a jeho městské části

Do pátku 31. května měli občané města Znojma a jeho městských částí možnost odevzdat návrhy projektů na zlepšení jejich okolí. Na jejich realizaci mohou získat finance z participativního rozpočtu, z projektu Tvoříme Znojmo. Celkem dorazilo 30 návrhů. 

„Celkem jsme obdrželi 30 projektů. Z čehož 14 projektů odevzdali občané přímo pro město Znojmo a 16 projektů přihlásili obyvatelé městských částí. Více zatím nemůžeme prozradit. Dalším postupem je totiž posuzování ze strany odborů, zda jednotlivé projekty splňují povinné náležitosti a zda jsou realizovatelné,“ vysvětluje místostarosta Jakub Malačka.

Navrhované projekty v první řadě posoudí příslušní úředníci, kteří zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Navrhovatelé mohou na svůj projekt získat až 750 000 korun. Informace o tom, které projekty postoupí dále, bude známá do poloviny měsíce srpna. „Během následujících měsíců, kdy budeme projekty hodnotit, kontaktujeme postupně navrhovatele a doladíme detaily návrhů. Obdrželi jsme zajímavé náměty, bylo by škoda, aby kvůli drobnostem, které se dají doladit, nepostoupili do další fáze, tedy k prezentování projektů veřejnosti,“ doplňuje Malačka.

Úspěšní navrhovatelé budou své projekty prezentovat na veřejném projednání v první polovině září. Následovat bude hlasování. První vlna hlasování proběhne přímo po prezentaci projektů. Následné elektronické hlasování proběhne za pomoci systému Mobilního rozhlasu v termínu od 16. září do 13. října. Výsledné hlasy budou sečteny a bude stanoveno pořadí projektů. Bonusem je, že budou odměněni všichni úspěšní navrhovatele projektu!

Harmonogram a aktuality projektu Tvoříme Znojmo jsou zveřejňovány na www.tvorimeznojmo.cz

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhu

3. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

14. 9. - 11. 10. Online hlasování