Tvoříme Znojmo: Další projekty jsou o krok blíže k realizaci

Další projekty z loňského participativního rozpočtu jsou o krok blíže k realizaci. Rada města na svém pondělním jednání schválila tři body týkající se návrhů, které vytvořili sami občané Znojma v projektu Tvoříme Znojmo.

 

Jedním z bodů, který radní schválili bylo pořízení herních prvků na nové dětské hřiště v Příměticích. Vytvoření dětského hřiště a úprava zeleně v této lokalitě je součástí návrhu Klidová zóna ve starých Příměticích. Za částku 400 000 korun se pořídí celkem 9 herních prvků (multifunkční sestava se skluzavkou, prolézací housenka, houpačky, pískoviště aj.), přičemž v ceně je zahrnuto jejich dodání i montáž. Zbylé finance, tj. 100 000 korun, bude mít k dispozici Městská zeleň Znojmo, která se postará o požadované úpravy zeleně a osazení nových laviček.

 

 

Radní schválili také zadání vybudování prostor, kde bude sídlit lesní klub Svatojánek. Součástí dočasné stavby bude dřevěný přístřešek s WC a kuchyňkou, zpevnění plochy, jurta, přípojky pro vodu, kanalizaci a elektro. Na Projekt Vybavení pro lesní klub Svatojánek bylo v participativním rozpočtu vyhrazeno 500 000 korun, z toho více než 420 000 korun putuje na samotnou stavbu. Tu provede firma Domovplus construction s.r.o. Lesní klub budou děti navštěvovat v Konicích, v městské části Znojma.

 

Dále se jednalo o projektu Revitalizace náměstí Armády. Sama navrhovatelka předložila projektovou dokumentaci s vizualizací své představy. Projekt zahrnuje terénní úpravy, výsadbu zeleně, instalaci mobiliáře a herních prvků pro děti. Rozpočet projektu je 500 000 korun. Práce provede firma Myflowers – Klára Jordánová s.r.o. 

 

Další projekty v realizaci

Dobrá zpráva jistě potěšila navrhovatelku projektu Houpačky pro děti na vozíčku. Zakoupeny byly 4 houpačky, tři z nich jsou již nainstalovány. Konkrétně je děti najdou v ulici Pražská, v Kolonce a v ulici Aninská. Posledním krokem k finální realizaci je vybudování zpevněných přístupových cest k houpačkám.

 

Díky projektu Zatraktivnění koupaliště v Mramoticích si užívají místní na koupališti nový trávník, který je nově automaticky zavlažován, a v bazénu byla oddělena jedna dráha pro plavce. Do finální podoby projektu chybí ještě umístění skluzavky pro nejmenší (v řešení je dodání).

Z prvního ročníku participativního rozpočtování bude realizováno celkem 15 projektů. V letošním ročníku zaslali občané 30 návrhů, které jsou aktuálně posuzovány z hlediska realizovatelnosti. Ty úspěšné postoupí do dalšího kola, do veřejné prezentace návrhů, kde je představí veřejnosti sami navrhovatelé. Veřejná prezentace je naplánována na 10. září 2019 od 16:00 hodin a uskuteční se v konferenčním sále v Agrodomu na Dvořákově ulici. Na prezentaci proběhne také první kolo hlasování.

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojilo v roce 2018 poprvé.

Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz.

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhu

3. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

14. 9. - 11. 10. Online hlasování