Přijďte podpořit navrhovatele projektů Tvoříme Znojmo! Vaše hlasy rozhodnou

Druhý ročník participativního rozpočtování, projekt Tvoříme Znojmo, vstupuje do další fáze. Všichni navrhovatelé, jejichž projekty byly posouzeny jako realizovatelné, odprezentují své nápady veřejnosti v úterý 10. září 2019 od 16:00 hodin v Konferenčním sále Agrodomu na Dvořákově ulici.

 

Prezentace veřejnosti je povinností každého navrhovatele. Cílem participativního rozpočtování totiž není jen přerozdělit určité množství peněz (ve Znojmě se jedná o částku šesti milionů), ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům.

 

Celkem do letošního ročníku Tvoříme Znojmo dorazilo 30 projektů, za město Znojmo 14 a za městské části 16. Ne všechny ale budou prezentovány. V minulých měsících prošly odborným posouzením.

 

„Které projekty postoupily do dalšího kola, tedy do prezentace a hlasování, se dozvíme až 10. září. Zajímavostí je, že z městských částí byly nejaktivnější Přímětice se čtyřmi projekty a po nich Konice a Mramotice. Přijďte sami zjistit, kam se s projekty Znojmo a naše městské části posunou,“ zve místostarosta Jakub Malačka, do jehož gesce spadá i projekt Tvoříme Znojmo.

 

Přímo na prezentaci projektů proběhne první vlna hlasování. Následné elektronické hlasování proběhne za pomoci systému Mobilního rozhlasu v termínu od 16. září do 13. října. Výsledné hlasy budou sečteny a bude stanoveno pořadí projektů. Bonusem je, že budou odměněni všichni úspěšní navrhovatele projektu! Aktuality sledujte na www.tvorimeznojmo.cz.

 

Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojilo v roce 2018 poprvé, pod záštitou projektu Zdravého města Znojma. Důvody zavedení participativního rozpočtu objasňuje starosta Znojma Jan Grois: „Chtěli jsme dát občanům možnost přímo ovlivnit, co se v jejich okolí má zlepšit. Proto jsme uvolnili z rozpočtu na rok 2019 šest milionů korun, které se rozdělili mezi úspěšné projekty ve Znojmě i jeho městských částech. Stejnou částku uvolníme i z rozpočtu pro rok 2020. Sám se těším, jaké nápady a podněty nám navrhovatelé letos prezentují.“

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje.

 

Plakát

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhu

3. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

14. 9. - 11. 10. Online hlasování