Tvoříme Znojmo: Navrhovatelé prezentovali své projekty. Nyní rozhodne hlasování

Druhý ročník participativního rozpočtu, projekt Tvoříme Znojmo, má za sebou další fázi. V úterý 10. září navrhovatelé prezentovali veřejnosti své projekty, kterými chtějí zlepšit město Znojmo a městské části. Celkem bylo prezentováno 23 projektů a přímo na místě proběhlo také první kolo hlasování.

 

Samotná veřejná prezentace byla jednou z podmínek projektu Tvoříme Znojmo, do kterého občané přihlásili celkem 30 projektů. Část z nich musela být vyřazena, neboť nesplňovala potřebné náležitosti projektu, ať už z pohledu formálního, tak i majetkoprávního nebo finančního. Prezentováno bylo 23 projektů, z čehož 7 projektů se týká města Znojma a 16 městských částí.

„V letošním roce jsme si nechali více času na posouzení jednotlivých návrhů, což se nám osvědčilo. Mohli jsme tak s navrhovateli individuálně konzultovat jejich projekty a dělat případné úpravy tak, aby projekt splnil všechny potřebné náležitosti. I díky tomuto opatření nebylo v letošní roce potřeba tolik projektů vyřazovat,“ řekl místostarosta Jakub Malačka, zodpovědný politik za projekt Znojmo Zdravé město, pod jehož záštitou se participativní rozpočtování ve Znojmě rozjelo.

Přímo na místě proběhla i první vlna hlasování. Každý z přítomných měl možnost udělit až 5 kladných a 2 záporné hlasy, přičemž přítomní rozdali celkem 425 hlasů. Průběžné výsledky po prvním kole hlasování si můžete prohlédnout v tabulce níže. Nyní dostanou možnost vyjádřit se k jednotlivým projektům i občané, kteří se prezentace nezúčastnili, a to prostřednictvím online hlasování za pomoci systému Mobilní rozhlas. Hlasování bude spuštěno v pondělí 16. září a bude probíhat do 13. října.

„Děkujeme všem navrhovatelům, kteří se zapojili do tohoto projektu. Rádi vidíme, že lidem záleží na jejich okolí. Poděkování patří také občanům, kteří za námi na veřejnou prezentaci dorazili a podpořili tak jednotlivé návrhy.“ dodává místostarosta Jakub Malačka.   

Všechny projekty jsou již nyní k prohlédnutí na webu www.tvorimeznojmo.cz, kde bude umístěn také odkaz na online hlasování. Registrovaní uživatelé Mobilního rozhlasu dostanou avízo o hlasování automaticky (e-mailem či notifikací). Přímý odkaz na projekty: http://www.znojmo-zdravemesto.cz/pr-3.html.

Po sečtení hlasů z obou kol se vytvoří pořadí projektů, které určí, jaké projekty se v příštím roce budou realizovat. Na realizaci jsou vyčleněny 3 miliony korun pro projekty v městských částech a 3 miliony korun pro město Znojmo.

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojuje podruhé.

Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz

 

ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

 

Výsledky prvního kola hlasování

 

DSC_5939.JPG 

DSC_5981.JPG

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhu

3. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

14. 9. - 11. 10. Online hlasování