Tvoříme Znojmo: Průběžné výsledky online hlasování

Online hlasování o realizaci návrhů v rámci participativního rozpočtování, projektu Tvoříme Znojmo, se blíží ke své polovině. Veřejnost vybírá z celkem 23 návrhů. V prvních deseti dnech hlasování se zapojilo více než 1600 respondentů, přičemž hlasovat lze až do 13. října 2019.

 

Do hlasování se prozatím zapojilo 1658 respondentů, kteří udělili celkem 8 842 hlasů. V současné době je na prvním místě v hlasování projekt Nábřeží Dyje jako místo k odpočinku i aktivnímu sportování za město Znojmo a projekt Víceúčelové hřiště Kasárna za městské části. Kompletní tabulku s prozatímními výsledky naleznete níže.

 

V rámci hlasování může každý udělit 5 kladných a 2 záporné hlasy. Po sečtení hlasů z offline hlasování na prezentaci projektů, jež proběhlo 10. září, a online hlasování, které probíhá až do avizovaného termínu 13. října, se vytvoří pořadí projektů, které určí, jaké projekty se ve Znojmě a v jeho městských částech budou v příštím roce realizovat. V druhém ročníku participativního rozpočtování jsou vyčleněny 3 miliony korun pro projekty v městských částech a 3 miliony korun pro město Znojmo.

 

Přímý odkaz na hlasování je http://bit.ly/anketa2020.

 

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO 

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojuje podruhé. 

 

Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz.

 

Průběžné výsledky hlasování

 

 

Harmonogram:

1. 4. - 31. 5. Podání návrhu

3. 9. Veřejná prezentace

+ 1. kolo hlasování

14. 9. - 11. 10. Online hlasování