Tvoříme Znojmo 2020: Úspěšní navrhovatelé se sešli na radnici

Úspěšní navrhovatelé projektu Tvoříme Znojmo 2020 přijali pozvání na předvánoční setkání na znojemské radnici. Přivítal je místostarosta Jakub Malačka, aby jim za vedení města poděkoval za návrhy, kterými přispějí ke zvelebení Znojma.

 

 

„Nejen vítězným navrhovatelům, ale všem, kteří se zapojili do projektu Tvoříme Znojmo, patří velké díky. Jsem rád, že i druhý ročník tohoto projektu vzbudil zájem a obyvatelé Znojma a městských částí opět přišli se zajímavými nápady na vylepšení svého okolí,“ řekl místostarosta Jakub Malačka, zodpovědný politik za projekt Znojmo Zdravé město, pod jehož záštitou se participativní rozpočtování ve Znojmě rozjelo.

 

Druhý ročník participativního rozpočtu, projekt Tvoříme Znojmo, byl spuštěn v dubnu tohoto roku. Sama veřejnost svým hlasováním rozhodla o realizaci 9 projektů. Zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání schválilo rozpočet na rok 2020 včetně položky týkající se právě realizací projektů Tvoříme Znojmo, a to v celkové výši 6 mil. Kč.

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojuje podruhé. Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz.

 

ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

 

DSC_9188.JPG