Zhodnocení prvního ročníku Tvoříme Znojmo. V jaké fázi jsou realizace projektů

Loňský ročník participativního rozpočtování, projekt Tvoříme Znojmo 2019, přinesl 16 úspěšných projektů, jejichž realizace probíhala v průběhu letošního roku. Celkem bylo zrealizováno a předáno k užívání 7 z nich, 5 projektů dělí od dokončení posledních pár detailů a některé se setkaly s komplikacemi, které realizaci posunuly kompletně do roku 2020.

 

Zrealizované projekty

  • Basketbalové hřiště pro veřejnost
  • Houpačky pro děti na vozíčku
  • Revitalizace zeleně náměstí Armády
  • Rozvoj skateboardingu a nových sportů ve Znojmě
  • Úprava nejstarší části Přímětic
  • Víceúčelové hřiště pro hasičský sport
  • Zatraktivnění koupaliště v Mramoticích

 

Projekty v realizaci

Vybavení pro lesní MŠ – klub Svatojánek je pro děti již nachystané v Konicích. Jelikož se jedná o ochranné pásmo Národního parku Podyjí, trvalo zde déle vyřídit veškerá povolení. Aktuálně se čeká na potřebnou elektrickou přípojku a následnou kolaudaci. Termín dokončení je tedy závislý na firmě E.on, která přípojku zajistí.

 

Vyhlídková lavička byla na své místo – na nádvoří u rotundy – v prosinci nainstalována. K úspěšnému dokončení projektu a předání k užívání zbývá ještě provést terénní úpravy. Ty proběhnou v závislosti na počasí.

 

Návrh na umělecké zpracování Telefonní budky od Maxima Velčovského je již zpracovaný. Na základě uzavřené smlouvy se společností O2, město Znojmo čeká na souhlas se zpracovaným návrhem z jejich strany. Zároveň probíhá výběr uměleckého svářeče, který by dílo vytvořil.

 

Realizace Revitalizace parku za čekárnou a zakrytí požární nádrže v Mramoticích se zdržela z důvodu vyřízení všech potřebných povolení s ohledem na životní prostředí i od hasičů. Hledal se ten nejšetrnější postup zásypu nádrže. Ten proběhl ke konci roku a dle požadavků navrhovatele již bylo upraveno i kontejnerové stání. Nyní zbývá úprava zeleně, která bude provedena ihned jakmile to umožní klimatické podmínky.

 

Nově dětské hřiště v rámci projektu Klidová-relaxační zóna ve starých Příměticích je již na svém místě. K dokončení hřiště zbývá umístění okolního plotu, který je již ve výrobě a bude instalován po novém roce.

 

 

Nezrealizováno – přesunuto do roku 2020

U projektu Cyklostezka Pražská došlo ke zdržení z důvodu administrativních procesů. Projektová dokumentace je již zpracována a realizace bude zahájena v jarních měsících.

 

Projekt Konice u Znojma – náves se nachází v ochranném pásmu Národního parku Podyjí, proto bylo obtížné získat potřebná povolení. Veškeré podklady byly získány koncem listopadu, ale z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek bude realizace přesunuta na jaro 2020.

 

U projektu Umístění vícegenerační skluzavky na koupaliště v Mramoticích nastal problém ze strany dodavatelských firem, které ani u druhého výběrového řízení neprojevily zájem o realizaci. Vedení města se proto rozhodlo, že zadá zpracování projektové dokumentace, která by měla zajistit lepší přehlednost pro firmy. V příštím roce bude výběrové řízení vypsané potřetí.

 

Největší překážka nastala u projektu Renovace božích muk a úprava jejího okolí. Při přípravě podkladů k realizaci bylo zjištěno, že pozemek, na kterém kulturní památka stojí, má neznámého majitele, což zabránilo v realizaci projektu.