V Konicích upraví náves. Díky participativnímu rozpočtu

Jeden z projektů z prvního ročníku participativního rozpočtování Tvoříme Znojmo, projekt Konice u Znojma – náves, se posune do fáze realizace. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a v následujících týdnech by se mělo začít pracovat na zvelebení návsi.

 

Navrhovatel projektu s názvem Konice u Znojma náves řeší ve svém návrhu chybějící zpevněné parkovací stání, chodníky, posezení, doplnění samotné zeleně návsi. „Návrh bude přínosný pro všechny občany příměstské části Konice. Měl by tvořit místo, kde se lidé mohou potkat, popovídat si, uspořádat případně jarmark, vánoční trhy atd.,“ uvedl ve svém návrhu Ing. Jaromír Svoboda.

 

Realizace projektu se měla uskutečnit v loňském roce, ale potřebná povolení ke stavbě se podařilo získat až v listopadu 2019, proto se realizace přesunula na letošní jaro. Firma provede rekonstrukci chodníků a zpevnění ploch včetně devíti parkovacích míst. Vegetační úpravy zeleně bude mít na starosti Městská zeleň Znojmo.

 

Projekt Tvoříme Znojmo 2019, přinesl 16 úspěšných projektů, jejichž realizace probíhala v průběhu loňského roku. Celkem bylo zrealizováno a předáno k užívání 9 z nich, některé dělí od dokončení posledních pár detailů a jiné se setkaly s komplikacemi, které realizaci posunuly kompletně do roku 2020.

 

Aktuální stav projektů z prvního ročníku Tvoříme Znojmo najdete na http://www.znojmo-zdravemesto.cz/pr-2.html. Najdete zde i odkazy na videa s navrhovateli již zrealizovaných projektů, kde se dělí o svoje zkušenosti. To nejnovější ukazuje novou vyhlídkovou lavičku na prostranství u rotundy sv. Kateřiny.

 

 

IMG_5969.JPG

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojí v roce 2020  potřetí. Bližší informace budou již brzy zveřejněny na www.tvorimeznojmo.cz. Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům.