Třetí ročník Tvoříme Znojmo se spustí 1. dubna. Zapojte se do participativního rozpočtu na rok 2021

b_100_95_16777215_00_images_PR2020_Tvorime-Znojmo_logo-finalni_barevne.png

Přejete si ve svém okolí dětské hřiště? Chcete nový mobiliář na náves nebo vám chybí něco specifického ve vaší ulici? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do třetího ročníku participativního rozpočtování ve Znojmě, do projektu Tvoříme Znojmo 2021.

„I přesto jaká kolem nás panuje situace, jsme se rozhodli spustit další ročník participativního rozpočtování. Myslíme si, že je potřeba se rozptýlit, myslet na to hezké a pozitivní. Od 1. dubna až do 31. května mohou občané Znojma podávat své návrhy. Celkem budou rozděleny 3 miliony korun pro město Znojmo a 3 miliony korun pro městské části. Vámi navrhované projekty by měly mít minimální hodnotu 50 000 korun a maximální 750 000 korun. Ty úspěšné budou realizovány v roce 2021,“ vysvětluje základní pravidla místostarosta Znojma Jakub Malačka.

 

Pravidla a podání návrhu

Návrh může podat fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem ve Znojmě (včetně městských částí), přičemž může podat i více než 1 návrh. Návrh musí splňovat stanovené náležitosti jako je dodržení rozpětí rozpočtu, odůvodnění, přínos, místo realizace ve Znojmě aj. Dále jsou v pravidlech vyjmenovány typy návrhů, které nebudou podporované (např. opravy chodníků a komunikací, tzv. měkké aktivity, nebo projekty, které si žádají změnu územního plánu). Náležitosti projektu budou podrobně popsány ve formuláři na www.tvorimeznojmo.cz (až od 1. dubna). Informace a rady poskytne koordinátorka projektu Bc. Soňa Bystřická (sona.bystricka@muznojmo.cz, 515 216 339).

 

Návrh lze podat vyplněním formuláře, který je možné odevzdat online, zaslat nebo odevzdat osobně:

  • Online v systému Portál občana – na stránce je nutná jednoduchá registrace do systému. Pro podání návrhu není potřeba mít autentizovaný účet (ověřenou identitu).
  • Prostřednictvím pošty – vyplněný formulář je možné zaslat poštou na adresu Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, na jméno Bc. Soňa Bystřická.
  • Osobně – vyplněný formulář lze odevzdat na podatelně Městského úřadu Znojmo na ulici Obroková 1/12 nebo v kanceláři č. 217 v 2. NP na ulici Obroková 1/12.

 

Vzhledem k současné situaci se preferuje odevzdání návrhů online nebo poštou. Při osobním odevzdání doporučujeme sledovat aktuální provozní dobu úřadu (www.opatreniznojmo.cz), zavolat koordinátorce nebo vhodit formulář v obálce do boxu, který je aktuálně připevněný u vstupu do budovy úřadu v Obrokové ul.

 

Navrhované projekty v první řadě posoudí příslušní úředníci, kteří zhodnotí jejich realizovatelnost. Svůj projekt bude následně každý navrhovatel prezentovat na veřejné prezentaci v první polovině září.

 

Novinky v hlasování

První vlna hlasování proběhne na prezentaci projektů. Přítomní udělí 10 kladných a 4 záporné hlasy. Následné elektronické hlasování proběhne v termínu od 14. září do 11. října. Výsledné hlasy budou sečteny a bude stanoveno pořadí projektů.

Veřejnost si bude moci vybrat ze dvou způsobů online hlasování:

  • Za pomoci systému Mobilního Rozhlasu. V systému Mobilního Rozhlasu bude možno udělit 5 kladných hlasů a 2 záporné hlasy, tedy méně než u osobního hlasování, a to z toho důvodu, že zde není ověřeno bydliště hlasujícího.
  • Prostřednictvím Portálu občana. Hlasovat budou moci pouze občané s ověřenou identitou a trvalým bydlištěm na území města Znojma nebo městských částí Znojma. Z tohoto důvodu v tomto systému bude možné udělit také celkem 10 kladných hlasů a 4 záporné hlasy.

„Oba systémy pro online hlasováni spolu navzájem komunikují a je tedy zabezpečeno, aby hlasy od jedné osoby byly započítány pouze jedenkrát. V případě, že by jedna osoba hlasovala v obou online systémech, budou upřednostněny hlasy odevzdané přes Portál občana. Budeme se těšit na vás a na vaše návrhy,“ doplňuje Malačka.

b_1000_1414_16777215_00_images_PR2020_tvome_znojmo_3_nhled.jpg

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojuje nyní potřetí.

Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz.

ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.