Tvoříme Znojmo 2021: z 13 projektů bude ty vítězné vybírat na podzim veřejnost

Již potřetí měli občané města Znojma a jeho městských částí možnost odevzdat návrhy projektů na zlepšení jejich okolí v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Znojmo. I přes nepříznivou situaci způsobenou koronavirem občané podali 13 návrhů. O tom, které se budou v roce 2021 realizovat, rozhodne veřejnost na podzim.

 

 

„Z 13 projektů jich 7 odevzdali občané přímo pro město Znojmo a 6 projektů přihlásili obyvatelé městských částí. Nyní budou jednotlivé projekty posouzeny ze strany odborů městského úřadu, zda splňují povinné náležitosti a zda jsou realizovatelné,“ vysvětluje postup místostarosta Jakub Malačka. Informace o tom, které projekty postoupí do dalšího kola, tedy k veřejné prezentaci, bude známá v průběhu měsíce srpna. 

 

„Situace s pandemií nám bohužel ovlivnila mnoho projektů a jedním z nich je i participativní rozpočet Tvoříme Znojmo. Vzhledem k propadu příjmů, který nás čeká, jsme nuceni letošní ročník upravit. Projekty projdou posouzením, plánovanou veřejnou prezentací i hlasováním, dle původního plánu. Vzhledem k rozpočtu města Znojma však snížíme finanční obnos, který byl na projekt původně vyhrazen. Z letošního ročníku na základě hlasování občanů budou tedy vybrány pouze dva projekty, a to jeden projekt za město Znojmo a jeden projekt za městské části,“ doplňuje místostarosta Jakub Malačka. 

 

V průběhu následujících týdnů, kdy budou projekty hodnoceny, budou postupně kontaktováni navrhovatelé, s kterými budou doladěny detaily jejich návrhů. Cílem je doladit drobnosti, které by bránily v případné realizaci, a tedy i v postupu do další fáze projektu k veřejné prezentaci. 

 

Úspěšní navrhovatelé budou své projekty prezentovat na veřejné prezentaci ve čtvrtek 3. září. Následovat bude hlasování. První vlna hlasování, offline, proběhne přímo po prezentaci projektů. Následné elektronické hlasování proběhne za pomoci systému Mobilního rozhlasu a nově i za pomoci Portálu občana v termínu od 14. září do 11. října. Výsledné hlasy budou sečteny a bude stanoveno pořadí projektů. 

 

Harmonogram a aktuality projektu Tvoříme Znojmo jsou zveřejňovány na www.tvorimeznojmo.cz.

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME ZNOJMO 

Participativní rozpočet funguje po celém světě a čím dál častěji jej používají i města v České republice. Jedná se o skvělou možnost, jak zapojit občany do rozhodování o dalším rozvoji města. Znojmo se do participativního rozpočtování díky projektu Tvoříme Znojmo zapojuje nyní potřetí. 

 

Princip je takový, že město uvolní část peněz z rozpočtu a obyvatelé vypracují a odevzdají projekty s návrhy, jak finanční obnos využít k vylepšení města. Své návrhy následně autoři projektu prezentují veřejnosti, která o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit určité množství peněz, ale smyslem je vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce a jak se mohou na tvoření města podílet. Na druhou stranu má participativní rozpočtování také naučit město, jak správně komunikovat a naslouchat občanům. Podrobnější informace naleznete na www.tvorimeznojmo.cz.