Zalesňování v Mramoticích má náhradní termín! Zapojte se do obnovy lesa

Akce Zalesníme spolu Mramotice se uskuteční v náhradním termínu. Příležitost přiložit ruku k dílu a zjistit více o obnově lesa dostane veřejnost v sobotu 24. října 2020. Kůrovec, sucho, zničené lesy a jejich obnova jsou témata skloňovaná na celém území ČR včetně Znojemska. Městské lesy Znojmo již v loňském roce zahájily zalesňování ploch zasažených kůrovcem, celkem vysadili na 340 000 stromů. Se zalesňováním pokračují i v letošním roce.

Akce zaměřená na obnovu lesa se měla uskutečnit již v dubnu, byla však zrušena na základě mimořádných opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. Organizátoři – Zdravé město Znojmo a Městské lesy Znojmo stanovili náhradní termín v říjnu.

„Dorazte za námi v sobotu 24. října a pomozte nám zde vysadit na 11 500 sazenic stromů a obnovit tak plochu přes jeden hektar lesa, kterou zde poničilo sucho a kůrovec. Vítaný je každý, ať už je ze Znojma, nebo z okolních obcí,“ zve na akci místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Cílem akce je obnovit les v Mramoticích, aby byl prospěšný pro další generace. Les má totiž několik funkcí – poskytuje stín, snižuje prašnost, produkuje kyslík a mění C02 na kyslík. Zalesňování proběhne pod odborným dohledem zaměstnanců Městských lesů Znojmo, které již v roce 2019 vysázely 339 450 kusů stromků. Zalesňovalo se z více než 80 % listnáči (převážně dub letní).

„Na zalesňování v Mramoticích máme objednáno 11 500 sazenic. Jedná se o 8 200 kusů dubu zimního, 1 500 kusů habru obecného a 180 kusů javoru mléče na první plochu. Druhá plocha se bude zalesňovat lípou malolistou, a to v počtu 1 620 kusů. Jednotlivé druhy dřevin jsme vybírali s ohledem na polohu a klimatické podmínky dané lokality,“ sděluje ředitel Městských lesů Zdeněk Trojan.

Zalesňování odstartuje v 9:00 hodin u koupaliště v Mramoticích, kde bude umístěn informační stánek organizátorů a kam by měly směřovat první kroky dobrovolníků. Pro dobrovolníky bude připraveno potřebné nářadí a pracovní rukavice. Chybět nebude bezplatné občerstvení v podobě horkého čaje, kávy a vody. Od 12:00 do 15:00 hodin bude mít každý možnost opéct si zdarma špekáček. Konec akce bude závislý na tom, kolik dobrovolníků přidá ruku k dílu a kdy se tedy podaří všechny stromy zasázet. Předpoklad je 15:00 hodin.

„Jedná se o první velkou akci tohoto typu, kterou pořádáme. Předem nevíme, jak velký zájem ze strany veřejnosti máme očekávat. Proto dobrovolníky prosíme, pokud máte možnost, vezměte si s sebou vlastní pracovní rukavice i motyky. Také doporučujeme sledovat již nyní, a hlavně v den akce, událost na Facebooku, kde budou zveřejňovány aktuální informace a fotografie z akce,“ dodává místostarosta Jakub Malačka.