Jaké stromy budeme sázet?

 

Zalesníme více než jeden hektar lesa na dvou plochách. Sázet budeme směs listnatých stromů. Na jednu z ploch budeme sázet 1620 lípy malolisté, na druhou plochu vysázíme 8200 dubu zimního, 1500 habru obecného a 180 javoru mléčného. Celkem tedy 11500 listnatých stromů. Druhy dřevin byly vybrány dle polohy a klimatických podmínek v dané lokalitě.